Stowarzyszenie "NASZ DOM - BIESIEKIERZ" 
STAROSTA KOSZALIŃSKI
 
DATA: 19.11.2012
DECYZJA  NR AB/961/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego)
DECYZJA  NR AB/960/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego)
DECYZJA  NR AB/962/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego)
DECYZJA  NR AB/942/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego)
DECYZJA  NR AB/943/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego) 
DECYZJA  NR AB/944/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego)  
DECYZJA  NR AB/945/2012 - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (dotyczące Warnina i Kraśnika Koszalińskiego) 
 
DATA: 2013-07-16
ORZECZENIE NSA - SKARGA ODDALONA - w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową (cztery kable) pod dnem cieku Rów Czarny - czytaj więcej...