Stowarzyszenie "NASZ DOM - BIESIEKIERZ" 


Pobierz Karte Członkowską (wersja DOC / wersja PDF)

 

------------------------------------------------------------------
 

 

Stowarzyszenie Nasz Dom - BIESIEKIERZ

 
Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz powstało w lutym 2011 roku z inicjatywy 
mieszkańców gminy. 
Działalność  Stowarzyszenia zmierza do realizacji konstytucyjnej zasady 
zrównoważonego rozwoju środowisk wiejskich.
Celami działania Stowarzyszenia jest :
1.Sfera działań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca działania na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obywateli.
2.Nauka, edukacja, oświata.
3.Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspierających rozwój demokracji.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i nie 
prowadzi działalności gospodarczej i w związku z powyższym zwracamy się do Państwa z gorącą prośba o wsparcie finansowe i materialne naszej działalności. Jeżeli posiadacie Państwo jakieś pozostałości gadżetowe, przygotowane na potrzeby Państwa klientów i moglibyście Państwo przekazać je dla nas jako doposażenie świetlic wiejskich 
będziemy Państwu bardzo wdzięczni. Przyda się naprawdę wszystko, od artykułów piśmienniczych, plastycznych po wyprawki szkolne, komputery i umeblowanie. Dzieci 
cieszą się ze wszystkiego, nie tylko ze słodyczy i zabawek. Uraduje je też np 
koszulka, czapeczka , czy też maleńki breloczek, który firma przygotowała na cele 
reklamy. Poszukujemy również darczyńców którzy przekazali by nam produkty nadające się na fanty do loterii fantowych. Na takich imprezach zbieramy również środki finansowe 
na bieżące potrzeby związane z naszą działalnością statutową. Marzeniem naszym 
jest dofinansowywanie wyjazdów na letni i zimowy wypoczynek dzieci z całej gminy Biesiekierz. 
Niestety nie wszystkie Maluchy mogą wyjechać na wakacyjne wojaże z Rodzicami. 
Z zazdrością wysłuchują historii o tym jak to kolega z klasy zwiedzał ze swoim Tatą 
górskie szlaki a koleżanka zbierała z Mamą muszelki na plaży. 
Wciąż taka jest smutna, wiejska rzeczywistość (choć mamy nadzieję, że razem z 
naszymi darczyńcami uda nam się ją choć trochę zmienić).
Jednocześnie składamy podziękowania za każdą nawet najdrobniejszy dar i wpłatę na 
konto naszego Stowarzyszenia.
 
 
Siedziba Stowarzyszenia: Parnówko 3, 76-039 Biesiekierz
 
tel. kontaktowy  602 531573, 502 437683, 601 725902
 
e-mail:   biuro@sndb.pl
 
KRS 0000382826 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
 
MultiBank BRE BANK SA  nr konta: 57 1140 2017 0000 4802 1250 8935
 
 
 
 
 
 
 
GMINA BIESIEKIERZ:  http://bip.biesiekierz.eu/