Stowarzyszenie "NASZ DOM - BIESIEKIERZ" 


 
 AKTUALNOŚCI - SNDB
ARCHIWUM do roku 2013
 
24-12-2013
 
12-12-2013

 

Relacja w mediach:

http://koszalin.gosc.pl/doc/1786392.Wiatraki-tak-ale-nie-pod-domem

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131120/KOSZALIN/131129969
 
20-11-2013

Manifestacja w Koszalinie
Odbyła się manifestacja na placu Zwycięstawa pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Na manifestacje przybyli przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie woj. zachodniopomorskiego,
którzy walczą o bezpieczną odległość między elektrowniami wiatrowymi i zabudowaniami mieszkalnymi.

Z tej okazji Pani prof. dr inż. Barbara Lebiedowska przesłała pismo do mieszkańców Koszalina.
Zobacz :  dokument PDF  lub  nagranie MP3
 
Otrzymaliśmy również pismo od dr inż. Witolda Jaszczuka Członka Zarządu Głównego Ligi Walki z Hałasem
- Dziesięć wstydliwych pytań do organów państwa polskiego.

Dodatkowo zobacz galerię zdjęć.


16 listopada 2013
 
 
 
 
14 listopada 2013
 
Hałas rujnuje im życie -  Uwaga! TVN - 14 listopada 2013 19:50
 
W Polsce działa już kilkaset elektrowni wiatrowych. Wyrastają za przysłowiową miedzą i zdarza się, że zamieniają życie okolicznych mieszkańców w koszmar. A że w Polsce brak przepisów dotyczących wiatraków, turbinę może postawić praktycznie każdy i niemal wszędzie. I to wszystko bez cienia refleksji, na temat tego, jakie zagrożenia wiążą się z życiem w cieniu olbrzymiego wiatraka.
 
 
12 listopada 2013
 
Starostwo Powiatowe w Koszalinie - 08.11.2013 r.
 
Pożar czy celowe działanie? 
 
 
 
15 października 2013
 
Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu:  Komendant Miejski Policji w Koszalinie Wójt Gminy Biesiekierz
  
8 października 2013
 
 Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu:  Komendant Miejski Policji w Koszalinie Wójt Gminy Biesiekierz
 
8 października 2013
BLOKADA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - 4.10.2013
 
4 października 2013
 
 
 
 
Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu:  Komendant Miejski Policji w KoszalinieWójt Gminy Biesiekierz
 
24 września 2013
 
 
 
 Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu:  Komendant Miejski Policji w KoszalinieWójt Gminy Biesiekierz
 
 17 września 2013
ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE BIESIEKIERZ
POD ZNAKIEM ZAPYTANIA, A NA RAZIE BEZ KABLA
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2013 r. sprawy ze skargi firmy wiatracznej E. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddalił skargę.
 
Sprawa toczyła się od sierpnia 2012 r., kiedy to Pan M. T. mieszkaniec Warnina w gminie Biesiekierz złożył wniosek
o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Koszalińskiego wydanej w kwietniu 2012 r.
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na przejście linią kablową (cztery kable) pod dnem cieku Rów Czarny. Przeprowadzenie kabla miało stanowić część inwestycji związanej z wyprowadzeniem mocy z planowanej farmy wiatrowej w Warninie.
 
W październiku 2012 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie, a w grudniu 2012 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uchylił zaskarżone postanowienie 
i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  
 
Na powyższe postanowienie firma wiatraczna wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który to Sąd powyższą skargę oddalił. 
 
 
16 września 2013

KOLEJNY WYPADEK NA KRAJOWEJ „SZÓSTCE”

W dniu 13.09.2013 r. miał miejsce niestety kolejny wypadek na drodze krajowej nr 6 w gminie Biesiekierz
na wysokości skrzyżowania Parnowo – Laski Koszalińskie.
 
Stowarzyszenie "NASZ DOM BIESIEKIERZ" jak i mieszkańcy gminy właśnie między innymi
w tym miejscu domagają się bezpiecznych zjazdów lewoskrętnych.
 
Ostatnie śmiertelne zdarzenie miało miejsce w czerwcu tego roku na zjeździe z krajowej „szóstki” do Nowych Bielic. DOPIERO PO PROTESTACH Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ”, Radnych, Rady Sołeckiej i Sołtysa Starych Bielic
oraz mieszkańców (a nie z dobrodziejstwa Drogowców) usytuowano w Nowych i Starych Bielicach bezpieczne zjazdy lewoskrętne i przejście dla pieszych, ale życie ludzkie to zbyt wysoka cena za tą inwestycję.
 
Jak długo będziemy zbierać śmiertelne żniwo? Być może GDDKiA może poczekać
z wydatkami do przyszłorocznego budżetu, ale mieszkańcy nie.
 
DOŚĆ WYPADKOM!!  TU GINĄ LUDZIE!!!
 
Według informacji prasowych TYLKO jedna osoba została zabrana do szpitala, a więc…nic takiego się nie stało.
Na tym skrzyżowaniu stoi już krzyż upamiętniający ofiary tragicznego wypadku sprzed kilku lat
i chyba nie o to chodzi, żeby było ich więcej.
 
 
 
6 września 2013
BLOKADA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - 6.09.2013
 
3 września 2013
 
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu: GDDKiA w Szczecinie,
                                                    GDDKiA w Warszawie,
                                                    Komendant Miejskiej Policji w Koszalinie,
                                                    Wójt Gminy Biesiekierz.
 
Dotychczasowe działania SNDB w celu poprawy bezpieczeństaw na Drodze Krajowej NR 6:
                                                    Pismo do GDDKiA z 14.02.2012
                                                    Odpowiedź GDDKiA z 28.03.2012 (strona 1 , strona 2)
                                                    Pismo do GDDKiA z 17.06.2013 (strona 1 , strona 2)
                                                    Odpowiedź GDDKiA z 20.06.2013
                                                    Pismo GDDKiA z 8.08.2013
                                                    Informacja o zgromadzeniu 09.08.2013
                                                    Informacja o zgromadzeniu 23.08.2013
                                                    Informacja o zgromadzeniu 06.09.2013  
Prasa:
                                                    Artykuł - Głos Koszaliński -  05.07.2013
 
29 sierpnia 2013
 
 
           
 
           
24 sierpnia 2013
BLOKADA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - 23.08.2013
 

23 sierpnia 2013
20 sierpnia 2013
 
 
 
 
 
11 sierpnia 2013
 
„Remont z przebudową świetlicy wiejskiej i pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie”  
9 sierpnia 2013
BLOKADA DROGI KRAJOWEJ NR 6
 
 
5 sierpnia 2013

Uwaga! Zaproszenie!

 „BEZPIECZNA DROGA KRAJOWA NR 6

W GMINIE BIESIEKIERZ –STARE I NOWE BIELICE”

Pod tym hasłem Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ” przy współudziale Radnych,
Rad Sołeckich oraz Sołtysów Starych i Nowych Bielic w gminie Biesiekierz

zaprasza

wszystkich mieszkańców i użytkowników drogi krajowej nr 6 na

  protest w postaci blokady drogi nr 6 

dnia 9 sierpnia 2013 r. (piątek)

w godz. 1700- 1900

Droga będzie zablokowana na wysokości przejścia dla pieszych, które znajduje się za skrzyżowaniem drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową do Starych Bielic w kierunku Biesiekierza.

Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w tym proteście.

 Celem zgromadzenia jest zamanifestowanie poglądu na temat bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Biesiekierz i użytkowników drogi krajowej nr 6

 oraz publiczne wyrażenie sprzeciwu na brak reakcji GDDKiA w sprawie

BUDOWY BEZPIECZNYCH ZJAZDÓW LEWOSKRĘTNYCH Z DROGI NR 6 DO WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY BIESIEKIERZ ORAZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DROGI POWIATOWEJ W STARYCH BIELICACH Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 6.

Blokada drogi będzie przeprowadzona legalnie, zawiadomione są odpowiednie służby.

DOŚĆ TRAGICZNYM WYPADKOM!!!

ŻYCIE JEST NAJWAŻNIEJSZE!!!

DOŁĄCZ DO NAS!!!

***** ZAPRASZAMY *****

 
 
Opinie Rad Sołeckich : Kotłowa, Nowych Bielic, Starych Bielic
 
11 lipca 2013
Wystąpienie Prezesa SNDB Leszka Matusika na Sesji Rady Gminy w dniu 11-07-2013.
Wystąpienie dotyczy rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Nasz Dom Biesiekierz”
na działalność Wójta Gminy Biesiekierz .
 
 
 
 
3 lipca 2013
BEZPIECZNA DROGA KRAJOWA NR 6 -spotkanie w sprawie petycji mieszkańców
 
W dniu 3 lipca odbyło się spotkanie w Komedzie Policji w Koszalinie z przedstawicielami GDDKIA.
Zamieszczamy materiał video ze spotkania, Zapraszamy!
 
 
Dodatkowo zamieszczamy materiał przygotowany przez SNDB dotyczący zjazdów z Drogi  Krajowej NR 6 w naszej gminie (materiał został przedstawiony na spotkaniu).
 
 
 Zamieszczamy również podany do konsultacji projekt GDDKiA dotyczący bezpiecznych zjazdów do Starych i Nowych Bielic.
 
 W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie z GDDKiA w sprawie odcinka
Drogi Krajowej Nr 6 przechodzącego przez naszą gminę.
 
Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt na skrzynkę:    biuro@sndb.pl
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego zaangażowania w sprawie podniesienia bezpieczeństwa ruch na Drodze Krajowej NR 6 (bezpieczne zjazdy, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych). Uwagi mieszkańców będą cennym argumentem w merytorycznej dyskusji 
z przedstawicielami GDDKiA.
 
 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 
20 czerwca 2013
 
DZIEŃ DZIECKA - PODSUMOWANIE
 
         W słoneczną, czerwcową sobotę na boisku sportowym w Biesiekierzu od godziny 16:00 gościły uśmiech, radość i przepiękna pogoda, które towarzyszyły uczestnikom festynu zorganizowanego przez Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ”w ramach III-ciej Edycji Dnia Dziecka w Gminie Biesiekierz.

         Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Od początku imprezy przybyłych gości zabawiał Teatr CLOWNA FELIKSA Andrzeja Talkowskiego podczas spektaklu pt. „Ale cyrki!”. Przedstawieniu towarzyszyły salwy śmiechu zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych.

       Wielu młodszych uczestników zabawy wzięło udział w rywalizacjach sportowych. Każde dziecko uczestniczące w zmaganiach nagrodzone zostało maskotką – przytulanką.

       Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i pracownicy KRUS zaprosili młodsze i starsze dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Baw się bezpiecznie”. Doceniamy ideę pomysłodawców tego konkursu, podczas którego dzieci mogły wykazać się wspaniałymi umiejętnościami plastycznymi, a jednocześnie zapoznały się z zasadami bezpiecznej zabawy.  Starsze dzieci i młodzież mogły wypróbować swoje umiejętności strzeleckie na mini strzelnicyzorganizowanej przez firmę UNIA Sp. z o.o., a najmłodszym Pan Paweł Kuzenin wyczarowywał na życzenie wspaniałe balonowe zwierzątka, kwiatki i inne rozmaitości. Nie zabrakło też chętnych do malowania swoich buzi we wspaniałe kolorowe wzory. Poza zabawami i konkursami do dyspozycji uczestników były trampoliny, wielka zjeżdżalnia i dmuchany pałac oraz quady, na których dzieci mogły pojeździć pod opieką dorosłych.

       Dla wszystkich dzieci z gminy Biesiekierz biorących udział w zabawie organizatorzy przygotowali paczki ze słodyczami. Rozdano ich aż 600. Rodzice i dzieci otrzymali także kupony rabatowe na książki od hurtowni Cegielski i S-ka.

      Podczas pikniku odbyły się również zawody dorosłych w przeciąganiu liny, w których udział wzięły reprezentacje sołectw naszej gminy. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny  i reprezentowanego przez nią sołectwa był telewizor dla świetlicy sołeckiej ufundowany przez Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ”. W tegorocznych zmaganiach zwyciężyła drużyna z Sołectwa Gniazdowo. GRATULUJEMY!           

        Podczas festynu można było również zasięgnąć porad oraz zapoznać się z ofertą informacyjno – promocyjną wielu firm i instytucji. Na mieszkańców czekali strażacy, którzy udostępnili do obejrzenia wspaniały wóz strażacki, ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawiciele SP ZOZ MSW i  administracji podatkowej.

    W tym roku organizatorzy z myślą o wszystkich rodzicach i opiekunach naszych pociech przygotowali również część wieczorną festynu, której gościem specjalnym był Piotr Plewa aktor z Teatru STU w Krakowie. Publiczność mogła obejrzeć zabawne przedstawienie, którego niejako sama była częścią.

       Na zakończenie wieczoru odbył się magicznypokaz tańca z ogniem przygotowany przez grupę młodych utalentowanych artystów z Białogardu, którzy wystąpili pod tajemniczą nazwą PŁONĄCE ŻUKI. Zapierający dech w piersiach pokaz skupił uwagę widowni, a świetnie dobrana muzyka perfekcyjnie oddała atmosferę widowiska.

      Czas uczestnikom festynu skoczną muzyką umilał DJ WOJCIECH, a zabawa trwała niemal do białego rana. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwała UNIA Sp. z o.o.

Organizatorzy pragną podziękować wielu firmom i instytucjom wspierającym nasze przedsięwzięcie:

 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa
 • KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie
 • Centrum Kultury 105 w Koszalinie
 • Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie
 • SP ZOZ MSW w Koszalinie
 • UNIA Sp. z o.o.
 • Wytwórnia Lodów JAŚ
 • Ksero – Ekspres Koszalin
 • RANS – BUS Transport Międzynarodowy Przemysław Tymiński
 • THERMOMIX
 • WC Serwis
 • Cegielski i S – ka w Koszalinie
 • Składy Budowlane Klein
 • Hurtownia TIS w Koszalinie
 • GWINT-MET s.c. FH. Przytulski A., Bazyli A.
 • CYGLER – STYL
 • COCA COLA o/Koszalin

Serdecznie dziękujemy:

 • Panu Piotrowi Plewa z Teatru STU w Krakowie za przedstawienie kabaretowe
 • Teatrowi CLOWNA FELIKSA Andrzeja Talkowskiego za spektakl dla dzieci
 • Grupie PŁONĄCE ŻUKI z Białogardu
 • DJ WOJCIECHOWI
 • Panu Bartoszowi Brzeskot za pomoc w organizacji kabaretów
 • Panu Zbigniewowi Łapczuk i wszystkim kierowcom quadów
 • Panu Pawłowi Kuzenin za zwierzaki i inne rozmaitości z balonów
 • Paniom malującym dzieciom buzie
 • Paniom ze świetlic prowadzącym zawody sportowe
 • młodzieży ze służby porządkowej UNIA
 • młodzieży za pomoc przy obsłudze trampolin
 • mieszkańcom gminy za rozstawienie sprzętów i uprzątnięcie terenu
 • członkom i sympatykom Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ” za przygotowanie pysznych ciast i poczęstunku oraz pomoc w organizacji festynu
 • wszystkim anonimowym darczyńcom

      Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom gminy Biesiekierz, którzy wraz z dziećmi wzięli udział w rodzinnym festynie z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i wyśmienitą zabawę, która przyniosła radość  i uśmiech naszym dzieciom   z okazji ich święta, bo…  

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” – Janusz Korczak

17 czerwca 2013
„BEZPIECZNA DROGA KRAJOWA NR 6
W GMINIE BIESIEKIERZ – STARE I NOWE BIELICE”
 
Pod tym hasłem Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ” przy współudziale Radnych, Rad Sołeckich oraz Sołtysów Starych i Nowych Bielic w gminie Biesiekierz zaprasza Państwa na spotkanie w plenerze, które rozpocznie się
 
22 czerwca 2013 r. (sobota)
o godz. 16:00
na boisku sportowym w Nowych Bielicach.
 
Spotkanie rozpocznie się debatą na temat bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi krajowej A6 w gminie Biesiekierz, zwłaszcza przy zjazdach z drogi krajowej do pobliskich miejscowości. Przedstawiona zostanie prezentacja miejsc newralgicznych oraz zaprezentowane zostanie stanowisko miejscowych władz gminnych i powiatowych oraz innych zaproszonych gości
w tym przedstawicieli GDDKiA i Policji.

Jednocześnie przygotowana zostanie petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej A6 zmierzająca do wyegzekwowania:

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO JAK NAJLICZNIEJSZEGO UDZIAŁU WE WSPÓLNYM SPOTKANIU
I DYSKUSJI ORAZ DO  PODPISANIA PETYCJI, KTÓRA SKIEROWANA ZOSTANIE
DO ODPOWIEDNICH ORGANÓW I INSTYTUCJI.

W programie przewidziano:

Część merytoryczną:

 1. Prezentację miejsc newralgicznych na drodze krajowej A6 na terenie gminy Biesiekierz
  – zjazdy do pobliskich miejscowości.
 2. Debatę i wspólną dyskusję na temat bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi krajowej A6 w gminie Biesiekierz.
 3. Przedstawienie petycji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej NR 6 zmierzającej do wyegzekwowania:
 • usytuowania zjazdów lewoskrętnych do miejscowości Stare Bielice, Nowe Bielice, Nowe Bielice przy Centrum Rozrywki Odyseja, Laski Koszalińskie, Parnowo, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, Nosowo, Parsowo
 • ograniczenia prędkości na tych odcinkach
 • budowy sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej w miejscowości Stare Bielice z drogą krajową NR 6.
 
Część biesiadną – rodzinne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, napoje i przekąski
 
Atrakcje dla dzieci:
dmuchane zamki, trampoliny, wata cukrowa, lody, kukurydza.
 

Organizator Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ”

Radni i Rady Sołeckie oraz Sołtysi Starych i Nowych Bielic
 

***** ZAPRASZAMY *****

 
 
9 czerwca 2013
 
 
2 czerwca 2013
 

 
 
Organizator Stowarzyszenie „Nasz Dom Biesiekierz” zaprasza wszystkie dzieci z naszej gminy (wraz z opiekunami) na III-cią Edycję Dnia Dziecka w Gminie Biesiekierz.
W programie między innymi:
 • konkursy sportowe z nagrodami dla najmłodszych i rodziców
 • konkurs pt. „Baw się bezpiecznie” (zorganizowany i prowadzony przez KRUS i PIP)
 • strzelnica sportowa (UNIA)
 • zjeżdżalnie i trampoliny
 • przejażdżka quadami
 • balonowe zwierzaki
 • malowanie twarzy
 • pokazy policji i ratownictwa medycznego
 • w programie punkty informacyjno – promocyjne (II US w Koszalinie, KRUS, PIP, Cegielski i S-ka, TERMOMIX)
 • dla chętnych kupony rabatowe na zakup podręczników szkolnych
 • rywalizacja Sołectw w przeciąganiu liny (rozpoczęcie konkursu i losowanie grup /składy 10-cio osobowe/ o godz. 17.30)
Dorośli walczą o super nagrodę (telewizor do świetlicy) dla dzieci ze swojego Sołectwa.
 
Atrakcją imprezy będą występy kabaretowe dla dzieci i dorosłych.
 
Teatr CLOWNA FELIKSA Andrzej Talkowski zaprasza dzieci na spektakl pt. Ale cyrki! – początek przedstawienia godz. 16.30.
 
Wszyscy Milusińscy z Gminy Biesiekierz z okazji Dnia Dziecka otrzymają podczas festynu od organizatorów paczki niespodzianki – wydawanie paczek w godz. 19.00 – 19.30.
 
Uroczystość dla dzieci zakończy się pamiątkowym zdjęciem.
 
W godz. 19.30 – 20.30 czas dla rodziców i opiekunów na odprowadzenie i ułożenie do snu swoich pociech.
 
Od godz. 20.30 zabawa dla dorosłych dzieci rozpocznie się przedstawieniem kabaretowym, na który zaprasza Piotr Plewa aktor Teatru STU z Krakowa.
 
W trakcie całej imprezy do nabycia przekąski, wata cukrowa, popcorn, gofry, gorące i zimne  napoje przygotowane przez Członków i Sympatyków Stowarzyszenia „Nasz Dom Biesiekierz”.
 
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie UNIA Sp. z o.o.
Czas uczestnikom zabawy skoczną muzyką umilać będzie DJ WOJCIECH
 
Chętnych do pomocy w organizacji i obsłudze imprezy serdecznie zapraszamy!
 
18 maja 2013
 
Zapraszamy członków SNDB i osoby zainteresowane na spotkanie
w dniu 23 maja 2013 (czwartek) o godz. 18:30.
 
Miejsce spotkania: 
MOTEL CZARNY TULIPAN
Stare Bielice 23x
 
Spotkanie organizacyjne - przygotowanie do imprezy
"Dnia Dziecka" w dniu 8.06.2013.
 
*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY ***
  
16 maja 2013
 
10 maja 2013
TVP SZCZECIN - 10.05.2013
9 maja 2013
5 maja 2013
Zapraszamy członków SNDB i osoby zainteresowane na spotkanie
w dniu 8 maja 2013 o godz. 17:30.
Miejsce spotkania: świetlica - Nowe Bielice
 
Spotkanie organizacyjne SNDB.
Głównym punktem spotkania będzie omówienie działań związanych
z przygotowaniem imprezy "Dnia Dziecka" w dniu 1.06.2013.
*** ZAPRASZAMY ***
28 kwietnia 2013
 Ostatni zamieszczony film o odmowie wglądu do dokumentacji decyzji środowiskowej
wzbudziła duże zainteresowanie
i wywołał dyskusję na stronie GK24. Zapraszamy...
26 kwietnia 2013
 W związku z odmową udostępnienia dla mieszkańców gminy, wglądu do dokumentacji i decyzji środowiskowej dotyczącej postępowania, w którym osoby te zostały uznane za strony,
postanowiliśmy opublikować skargi mieszańców oraz nagranie z rozmowy przeprowadzonej
przez mieszkańców z pracownikami Gminy Biesiekierz.
 
 
 
22 kwietnia 2013

ORZEŁ BIELIK A ELEKTROWNIE WIATROWE

 
22 kwietnia 2013

Interpelacja poselska posła Czesława Hoca w sprawie:

karygodnych zaniedbań w kwestii ścisłej ochrony gatunkowej Bielika Zwyczajnego na terenach Pomorza Środkowego  
6 kwietnia 2013
- bezczynności i zaniechania w działaniach na rzecz ścisłej ochrony gatunkowej bielika zwyczajnego (Haliaeetus albicilla) na terenach pow. kołobrzeskiego, m.in. poprzez wyjątkową bierność i – wydaje się – ciche przyzwolenie Ministerstwa Środowiska na agresywną budowę farm wiatrakowych w tym regionie
 
6 kwietnia 2013
 Zobacz artykuł "Bieliki giną przez wiatraki?" portalu KolobrzegNaFali.pl
 
6 kwietnia 2013
 
4.04.2013 ORZEŁ BIELIK W PARSOWIE
 
*** Zapraszamy! Trzy nowe filmy! ***
 
 
 
 
 
 
 
 
28 marca 2013 
ORZEŁ BIELIK W  PARSOWIE
 
 
 
 
24 marca 2013
24 marca 2013
24 marca 2013
 Zapraszamy na stronę PotestRolnikow.pl
 
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (MKP RWZ)  
 
 
7 marca 2013
 
Źródło:KochamyMazury.pl
6 marca 2013
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem GŁOSU KOSZALIŃSKIEGO
"KABEL TUŻ OBOK STULETNICH LETNICH DRZEW"
 
 
 
Głos Koszaliński - wydanie 2-3 marca 2013
17 luty 2013
PRZYŁĄCZ SIĘ - ZŁÓŻ WNIOSEK
DO MARSZAŁKA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 
Składamy wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego naszego województwa,
który właśnie jest zmieniany.  
 
 
Źródło: Bezpieczne OZE
10 luty 2013

Przyłącz się i podpisz ogólnoświatową petycję

– ratuj przyrodę woj. zachodniopomorskiego

 Uratujmy unikalną w skali europejskiej przyrodę województwa zachodniopomorskiego w Polsce

Domagamy się, aby rząd polski wprowadził ścisły zakaz budowy farm wiatrowych na obszarach Natura 2000 Obszarach Specjalnej Ochrony (OSO) i Obszarach Ochrony siedlisk (OOS) oraz 4 km od obszarów Natura 2000 OSO i OOS.

Petycja zostanie wysłana do Premiera Donalda Tuska
i do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
 
Natura 2000 obszary ochrony siedlisk (OOS) oraz obszary specjalnej ochrony (OSO) w delcie Odry
i Zalewu Szczecińskiego są zagrożone – prawie milion hektarów siedlisk zagrożonych gatunków: bielik, kania ruda, kania czarna, wodniczka , orlik krzykliwy, derkacz, bocian czarny,wilk, bóbr, żubr.

W Polsce, na obszarach Natura 2000 OOS i OSO turbiny wiatrowe są budowane. Stanowią one zagrożenie dla dzikich zwierząt zwłaszcza dla ptaków. Potężny hałas, infradźwięki i pole magnetyczne wytwarzane przez turbiny wiatrowe natychmiast negatywnie oddziałują na dzikie zwierzęta.

Fundamenty turbin wiatrowych wkopywane na 8 m głębokość w ziemię, powodują zachwianie równowagi wód podziemnych - wpływa to negatywnie na cały ekosystem. Udowodniono, że farmy wiatrowe mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Inwestorzy farm wiatrowych wykorzystują luki prawne,
a aby tym samym uniknąć dyrektyw zakazujących budowy turbin wiatrowych
na obszarach Natura 2000 OOS i OSO.
 

Aby poprzeć petycję kliknij na link lub skopiuj link do swojej przeglądarki:

http://www.avaaz.org/en/petition/Let_us_save_unique_European_wildlife_in_the_region_of_West_Pomeranian_Voivodship_Poland/?kZjLYdb

i wpisz swoje imię nazwisko i adres e-mail po prawej stronie – kliknij sign

źródło: Bezpieczne OZE
 
9 stycznia 2013
 
Uwaga! Zanim podpiszesz umowę na dzierżawę gruntu pod budowę EW .... pamiętaj o VAT.
 
Budowa elektrowni wiatrowych wykracza poza działalność rolniczą.
Dlatego usługa dzierżawy nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
 
Urząd Skarbowy twierdzi, iż dzierżawa gruntów jest świadczeniem usługi, która, co do zasady,
podlega VAT według stawki podstawowej (aktualnie 23%).
Wyjątek to dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia.
 
9 stycznia 2013
07-01-2013  PROTEST ROLNIKÓW
BIESIEKIERZ - KOSZALIN
 
 
 
 
 
23 grudnia 2012
 
 

Święta Bożego Narodzenia, to czas przepełniony nadzieją i magią wigilijnej nocy. To czas spotkań z bliskimi i chwila, która skłania nas do refleksji.

Wigilia Bożego Narodzenia jest to również czas radości  i  obdarowywania się prezentami.

Z tej okazji pragniemy przekazać wszystkim Mieszkańcom Gminy Biesiekierz płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku i niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia.

Niechaj magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia, stanie się wspaniałym przeżyciem dla Waszych serc,
a Nowy Rok 2013 niech obdaruje wszystkich zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Sobie życzymy, niech gwiazda betlejemska prowadzi nas zawsze do tych, którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć  w przyszłość. Wigilia jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaśnie on nigdy w naszych sercach, czyniąc nas coraz lepszymi i wspaniałomyślnymi wobec innych.

Zarząd i Członkowie

Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ”

 
21 grudnia 2012
MIKOŁAJ "SNDB" ODWIEDZIŁ WSZYSTKIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W NASZEJ GMINIE
 
 
 
MIKOŁAJ PAMIĘTAŁ RÓWNIEŻ O RADNYCH, WÓJCIE I PRACOWNIKACH URZĘDU GMINY.
 
17 grudnia 2012
 Został zamieszczony film ze spotkania roboczego (Rada Gminy, Wójt) dotyczącego
budżetu na rok 2013.
Spotkanie odbyło się 13-12-2012.
 
 
13 grudnia 2012
12.12.2012
Prezydent Bronisław Komorowski na dzisiejszej konferencji "Nowe źródła energii - jaka energia
dla Polski?" energetykę wiatrową nazwał przyczyną „złej energii społecznej” i zaproponował wprowadzenie moratorium na wydawanie pozwoleń na nowe farmy do czasu wejścia
w życie ustawy o OZE.  
 ...
 - Daleko idący woluntaryzm w podejmowaniu decyzji na najniższym poziomie wójta czy burmistrza, wywołuje negatywne skutki społeczne (...) Należy się zastanowić czy to nie jest ostatni moment, żeby doprowadzić do przynajmniej moratorium, czyli zamknięcia możliwości szybkiego podejmowania decyzji [pozwoleń na budowę farm wiatrowych] na najniższym szczeblu wójta czy burmistrza do czasu uregulowania tego w nowej ustawie – powiedział prezydent.
 
12 grudnia 2012
Na skutek unijnych dyrektyw cena węgla w Polsce od stycznia 2013 r. musiałaby wzrosnąć minimum o ok. 50%. Wszelkie regulacje unijne dotyczące ograniczeń w górnictwie węglowym i korzystania z tego surowca powinny być przez Polskę wetowane – pisze prof. Adam Gierek, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Potrzeba ograniczania emisji CO2 przestała być tematem wymagającym jakiejkolwiek wiarygodności naukowej. Stała się za to tematem politycznym inspirowanym interesami licznej grupy lobbystów."Ratujące klimat" regulacje to nic innego, jak ukryty protekcjonizm ze strony niektórych państw Unii.
12 grudnia 2012
W Niemczech trwa burza po ujawnieniu, że przewidywane koszty zielonej energii były znacząco zaniżane. Niemal wszystkie prognozy i analizy dotyczące kosztów rozwoju zielonej energetyki u naszego zachodniego sąsiada okazały się być błędne.
9 grudnia 2012
W niedzielę, 9 grudnia 2012, w Stargardzie Szczecińskim, 
odbyło się do spotkanie stowarzyszeń, komitetów protestacyjnych oraz osób indywidualnych,
które borykają się z problemem uciążliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych
w swoim miejscu zamieszkania.
 
W wyniku wspólnej dyskusji podjęto decyzję o powołaniu nowego stowarzyszenia,
które będzie reprezentować interesy mieszkańców.
 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie „Bezpieczne OZE”
zrzesza mieszkańców z następujących miejscowości:
Biesiekierz, Grabowo, Gryfino, Kamień Pomorski, Małkocin, Stepnica, Bobolice, Szczecinek oraz Wolin.
 
W JEDNOŚCI SIŁA!
 
Prezesem „Bezpieczne OZE” został jednogłośnie wybrany Roman Kuśnierz z Małkocina.
 
6 grudnia 2012
GRUDZIEŃ 1970 - PAMIĘTAMY
GRUDZIEŃ 2012 - PROTESTUJEMY
PROTEST - 17 GRUDNIA 2012 - godz. 12 przed bramą Stoczni Szczecińskiej
 
WALCZYMY O PRZYSZŁOŚĆ MIASTA I REGIONU
 
Zobacz ulotki: strona 1, strona 2
 

PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO PROTESTU W DNIU 17 GRUDNIA 2012 R.

POPIERAMY POSTULATY I ŻĄDANIA
W OBRONIE POMORZA ZACHODNIEGO.

W JEDNOŚCI SIŁA!!! 

  
 
 
6 grudnia 2012
Informujemy, iż STAROSTA KOSZALIŃSKI odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych na terenie Warnina i Kraśnika Koszalińskiego.
 
2 grudnia 2012
 Umieszczono film ze spotkania w Warszawie - temat spotkania
ELEKTROWNIE WIATROWE - FAKTY
30 listopada 2012
Informujemy, iż od 3 grudnia (poniedziałek) 2012 na stronie SNDB.PL zamieścimy przykładowe uchwały i skargi (dotyczące "elektrowni wiatrowych"), które mogą pomóc i wskazać kierunek działania dla osób prywatnych lub innych stowarzyszeń broniących swoich praw. 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Hominum causa omne ius constitutum sit.
– Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi. -
 
30 listopada 2012
17 listopada 2012
 
 
 
14 listopada 2012
 
11 listopada 2012 
Ministerstwo Środowiska - zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.
 
 
 
7 listopada 2012 
"Niestety, polityka obecnej koalicji rządzącej doprowadziła do sytuacji, że większość samorządów jest w zasadzie na granicy dopuszczalnego zadłużenia, a tymczasem inwestorzy obiecują im ogromne wpływy z podatku od nieruchomości. Te obietnice najczęściej są bardzo dalekie od późniejszego stanu faktycznego. Często jest tak, że wójt słyszy, iż będzie miał kilka mln zł rocznie dochodu z podatku od nieruchomości, a tymczasem po wybudowaniu wiatraka okazuje się, że podatek płaci się od wartości masztu i tzw. stopy, czyli najtańszych elementów elektrowni wiatrowej. W momencie, gdy inwestor rozmawia z samorządem, najczęściej nie ujawnia jeszcze, jaką elektrownię będzie budował. Ostatecznie przywozi starszą i dużo tańszą, co powoduje, że podatek od nieruchomości jest znacznie mniejszy od zakładanego. W Suwałkach, gdzie miałam spotkanie z mieszkańcami, okazało się, że w jednej z tamtejszych gmin po odebraniu tzw. janosikowego, czyli subwencji wyrównawczej, gmina jeszcze straciła na wiatrakach 100 tys. złotych. Przewidywane dochody okazały się bardzo iluzoryczne, a pozostały rozjeżdżone drogi, których inwestor nie zamierza naprawiać. "
 
 
4 listopada 2012
Dyskusja o wiatrakach w TVP - 14.10.2012
 
 
4 listopada 2012 
Nasz Dziennik
Sobota-Niedziela, 27-28 października 2012, Nr 252 (4487)
 
Dramat lokalnej społeczności. Wszystko przez plany firmy EkoEnergia, która w okolicach Miedznej zamierza wybudować 18 turbin wiatrowych. Mieszkańcy nie chcą wiatraków pod oknami. Sprawa znajdzie finał w sądzie
 
4 listopada 2012 
 
Odpowiedź na wystąpienie posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie
pisma Związku Gmin Województwa Podlaskiego z dnia 23 lipca br.,
dotyczącego wyjaśnienia kwestii związanych z budową turbin wiatrowych
 
"W opinii resortu zdrowia biorąc pod uwagę wiele czynników, odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości oraz ograniczającą do minimum wpływ efektu migotania cieni, emisji mfradźwięków i zagrożeń związanych z odrywaniem się od łopat kawałków lodu, jest dystans co najmniej 2 km. W zależności od warunków lokalnych i środowiskowych odległość ta może być większa."
 
11 października 2012 
Konferencja w Suwałkach - Poseł Anna Zalewska - 15.09.2012
 
 
 
 
11 października 2012 
Ciekawe artykuły dotyczące elektrownii wiatrowych:
 
 
 
 
 
10 października 2012 
W dniu 8 października 2012 r. Stowarzyszenie
"NASZ DOM BIESIEKIERZ" wzięło udział w konferencji pt.:
"Energetyka wiatrowa w gminie Kołczygłowy". Podczas konferencji
wysłuchano wystąpień Pani poseł Anny Zalewskiej i Pani poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.
Następnie odbyła się dyskusja dotycząca problematyki związanej z budową
elektrowni wiatrowych blisko zabudowań mieszkalnych, aspektów formalno-prawnych
związanych z przygotowywaniem dokumentacji przez inwestorów farm wiatrowych, w
tym finansowanie planów przez inwestorów w formie darowizn dla gmin oraz
dotycząca ogromnych sprzeciwów lokalnych społeczności.
29 sierpnia 2012
iż Starosta Koszaliński wszął postępowanie w sprawie pozwolenia
 na budowę zespołu elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Biesiekierz
(4 zawiadomienia dotyczące Warnina , Kraśnika Koszalińskiego).
 
 
Uwagi dotyczące pozwolenia na budowę można zgłąszać
do Starostwa Powiatowego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
23 sierpnia 2012 
W dniu 22 sierpnia 2012 odbyło się spotkanie dotyczące
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz.
 
SPOTKANIE 22.08.2012
 
Uwagi do planu zagospodarowania można zgłaszać do UG Biesiekierz do 17 września 2012.
 
Przedstawiamy dodatkowo rozwiązanie zjazdu do planowanego terenu
- rondo (obecny zjazd do Nowych Bielic):
 
 
9 sierpnia 2012

FILM: Globalne Ocieplenie - Globalny Szwindel - 1,2,3,4

5 sierpnia 2012
 
Profesor Jurkiewicz
Wykład - Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi.
 
 
5 sierpnia 2012
Temat elektrowni nie jest tylko problemem naszej gminy.

 
 Warto przeczytać - zachęcamy do lektury:
 
" Wielkie emocje na spotkaniu wójta gminy Dygowo z mieszkańcami Gąskowa. Chodzi o procedurę dotyczącą budowy wiatraków. Ludzie mówią "nie", wójt "tak"  ".......
 
W kilkunastu miejscowościach firmy niemieckie i hiszpańskie chcą stawiać elektrownie wiatrowe. Gminy są za, ale na finiszu uzgodnień pojawia się problem – radar meteorologiczny.
Inwestorzy zainteresowani budową siłowni wiatrowych w gminach powiatu świdwińskiego pojawili się już ładnych kilka lat temu. Najpierw sondowali temat, potem przekonywali rolników, na których polach stanęłyby wiatraki, oraz samorządowców, którzy decydują o planach przestrzennego zagospodarowania.
I tak gmina Brzeżno wydała już hiszpańskiej Iberdroli warunki zabudowy. Hiszpanie w Brzeżnie, Słonowicach, Pęczerzynie i Wilczkowie mogą postawić docelowo 30 wiatraków.
Tyle samo ma ich powstać w gmine Sławoborze w miejscowościach: Powalice, Mysłowice, Słowieńsko, Trzciana i Międzyrzecze.
Miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania pod inwestycje związane z budową elektrowni wiatrowych przyjęły też gminy: Świdwin (okolice Bierzwnicy) oraz Rąbino (okolice Jezierzyc). Tam docelowo ma stanąć ponad 20 siłowni. W gminie Rąbino inwestorem jest niemiecka firma Windenergie Wenger-Rosenau. Natomiast gmina Połczyn Zdrój jest jak na razie na początku tej formalnej drogi.
I właśnie teraz, gdy inwestorzy, uzyskując ze starostwa pozwolenie na budowę, mieli przejść do wykonania projektów budowlanych, do gmin dotarło pismo z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  (...)
 
5 sierpnia 2012
W związku z dużym zainteresowaniem członków SNDB sprawą dotyczącym rozmów
z firmą EWG Energia Sp. z o.o.
publikujemy odpowiedź Zarządu SNDB  na telefon z EWG z dnia 01.08.2012 r.
w sprawie propozycji spotkania.
 
 
5 sierpnia 2012
 
„Na tego rodzaju niebezpieczeństwa zwraca uwagę dr Zbigniew Hałat (w trzech kolejnych rządach był głównym inspektorem sanitarnym), opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w USA. Zgodnie z nimi, długotrwały kontakt z syntetyczną nawierzchnią może prowadzić do choroby płuc, skóry i oczu. Ponadto plastik uwalnia związki chemiczne, które oddziałują niekorzystnie na nerki, układ nerwowy i układ odpornościowy. Sprzyja on także zakażeniom gronkowcem złocistym. Co więcej, sztuczna murawa stanowi potencjalne narażenie na wchłanianie ołowiu. Zdaniem dra Hałata, jeżeli pył sztucznej trawy zawiera więcej ołowiu niż 400 części na milion, czyli 400 mg/kg, nie wolno do boiska dopuszczać dzieci poniżej 6 lat. W związku z tym konieczne wydają się być badania krwi na poziom ołowiu u dzieci.” 
 
Dla osób, które żałują tego, iż w naszej gminie na ma "ORLIKA" 
przytaczamy klika informacji:
 
dr Zbigniew Hałat 
 
CHOJNICE.COM
 
4 sierpnia 2012
W dniu 26-07-2012  Radca Prawny Urzędu Gminy Biesiekierz Krystyna Cichońska
w G@zcie  Gminnej , podała informację dotyczącą skargi do uchwały nr XLVI/351/10.
Pani Chichońska stwierdza, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem, a Sąd skargę oddalił.
 
W tym miejscu musimy stwierdzić pewną nieścisłość, gdyż Sąd oddalił skargę, bo stwierdził,
że uchwała nie narusza prawa skarżącej i nie badał skargi pod względem merytorycznym,
a więc nie wiadomo nadal czy ta uchwała jest zgodna z prawem.
Ponadto radca prawny nie powinien takim podsumowaniem przesądzać o wyniku sprawy jeśli,
jak sama pisze, wyrok nie jest prawomocny.
 
Wyrok można publikować, ponieważ dotyczy sprawy publicznej jednak
bez danych osobowych osoby skarżącej - WYROK SĄDOWY z dnia 20.06.2012.
 
Tutaj drobna uwaga!  - G@zeta Gminna (Pani Krystyna Cichońska)
podała imię i nazwisko osoby skarżącej???

2012-08-09 Sprostowanie:
W Gazecie Gminnej informacja została przez Panią Cichońską opublikowana
w dniu 21.06.2012 r., a nie w dniu 27.06.2012 r.
 

1. Sąd Administracyjny w Szczecinie ogłosił wyrok na posiedzeniu w dniu 20.06.2012 r., z informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy radca prawny Krystyna Cichońska nie była na posiedzeniu.

2. Informacja dotycząca wyroku została opublikowana w Gazecie Gminnej w dniu 21.06.2012r., jak podaje radca prawny K. Cichońska, na podstawie informacji, która wpłynęła z Sądu do Urzędu Gminy.
 
Komentarz:

Niby nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż wyrok ogłoszono w dniu 20.06.2012 r. około godz. 14.00. W tym samym dniu (szybkość przekazu informacji z Sądu w Szczecinie do Urzędu Gminy w Biesiekierzu rewelacyjna!!!), czyli 20.06.2012 r. informacja wpłynęła do Urzędu Gminy, a już w dniu 21.06.2012 r. ukazała się w Gazecie Gminnej.

Natomiast strona skarżąca otrzymała wyrok wraz z uzasadnieniem miesiąc później w lipcu!!!, a co jeszcze istotne pisemne uzasadnienie wyroku zostało sporządzone dopiero na wniosek strony skarżącej, bo taka jest procedura postępowania przed sądami administracyjnymi.

Na jakiej więc podstawie już w dniu ogłoszenia wyroku radca prawny Urzędu Gminy w Biesiekierzu Pani Krystyna Cichońska posiadała tak "doskonałą" wiedzę na temat wyroku, który sąd dopiero uzasadnił, na wniosek strony skarżącej, miesiąc później???

27 lipca 2012    
UWAGA! ELEKTROWNIE WIATROWE W POBLIŻU GNIAZDOWA
 
- miejscowość DOBRE, STOISŁAW gmina BĘDZINO
 
 
24 lipca 2012

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Biesiekierz oraz miłośników piłki nożnej o akcji charytatywnej, która odbędzie się podczas meczu w Biesiekierzu na stadionie

w środę w dniu 25.07.2012 r. o godz. 18.30.

W związku z informacją, jaka wpłynęła do Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ” od Pana Zygmunta Sadłowskiego oraz w nawiązaniu do artykułu, który ukazał się na łamach GK w dniu 24.07.2012 r. pt. „Zagrają dla Wioletty”, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału
w akcji charytatywnej, która odbędzie się podczas meczu rozegranego w tym dniu pomiędzy
Wybrzeżem Biesiekierz, a Bajglem Będzino.

Piłkarze zagrają na rzecz żony jednego z zawodników z zespołu z Będzina. Wszyscy możemy okazać wsparcie dla rodziny piłkarza w walce z chorobą Pani Wioletty, dlatego zachęcamy gorąco, przyjdźcie na stadion w środę o godz. 18.30.

W tym dniu wszyscy jesteśmy kibicami i ludźmi, którzy nie są obojętni na los cierpiących.

Z góry dziękujemy w imieniu Pani Wioletty, jej męża i rodziny oraz wszystkich piłkarzy!

24 lipca 2012 
 
Program TV TRWAM 23.07.2012 - Anna Zalewska
 
Program: Polski Punkt Widzenia
 
Temat: ELEKTROWNIE WIATROWE
 
 
 
24 lipca 2012 
 
ELEKTROWNIE WIATROWE - WPŁYW NA NASZE ZDROWIE
 
 
*** odległość zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowych min.2-4 km ***
 
*** do 1 km istnieją zakłócenia pola elektromagnetycznego ***
 
*** elektrownie wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać na ludzki organizm ***
 
19 lipca 2012
BLOKADA KRAJOWEJ DROGI NR 7
 
G@zeta  Gminna:
 
ORGANIZATOR - WANDA KAMYK
 
13 lipca 2012 
BLOKADA KRAJOWEJ DROGI NR 6
 
 

 
(zobacz FOTO ALBUM)
 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY BIESIEKIERZ ZA PRZYBYCIE
NA PROTEST - BLOKADĘ DROGI KRAJOWEJ NR 6.
 
7 lipca 2012
 
Dosyć tragicznych wypadków!
 
Uwaga! Zaproszenie!
 Wszystkich, którym zależy na bezpiecznym wyjeździe ze Starych Bielic
na drogę krajową nr 6 oraz na bezpiecznym przejściu na drugą stronę tej drogi
zapraszamy
 
na protest w postaci blokady
 
DROGI KRAJOWEJ NR 6.

Protest odbędzie się 13 lipca 2012 r. (piątek)

w godz. od 1500- 1700.

Blokada drogi będzie przeprowadzona legalnie, zawiadomione są odpowiednie służby.
Droga będzie zablokowana na wysokości przejścia dla pieszych, które znajduje się
za skrzyżowaniem DK6 z drogą do Starych Bielic w kierunku Biesiekierza. 
Liczymy bardzo na udział w tym proteście. Jest to nasze ostateczne posunięcie po licznych prośbach do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rozwiązanie problemu bezpiecznego wyjazdu i przejścia dla pieszych. Będziemy domagać się zainstalowania sygnalizacji świetlnej.

Rada Sołecka oraz radni  ze Starych Bielic

 
 21 czerwca 2012
 
 
16 czerwca 2012
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
W zabawie z okazji II-giej edycji Dnia Dziecka wzięło udział ponad pół tysiąca najmłodszych mieszkańców naszej gminy, a łącznie Centrum Rozrywki ODYSEJA 2001 i BAJKOLAND odwiedziło około półtora tysiąca gości, którym czas umilał Zespół Muzyczny „DUDI” ze Starych Bielic.
To ogromne przedsięwzięcie zrealizowano dzięki współpracy Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ”, Centrum Rozrywki ODYSEJA 2001 i BAJKOLAND.
 
Organizatorzy dziękują za pomoc:
 • Mieszkańcom gminy Biesiekierz za rozstawienie sprzętów i uprzątnięcie terenu,
 • Młodzieżowej Radzie Gminy Biesiekierz za opiekę nad najmłodszymi uczestnikami zabawy,
 • Panu Pawłowi Kuzeninowi – fantastycznemu iluzjoniście za „wyczarowywanie”  z balonów zwierzaków, kwiatków i innych cudów na życzenie naszych milusińskich,
 • Mieleńskiemu Klubowi Sztuk i Sportów Walki za doskonały pokaz wschodnich sztuk walki i umiejętności sportowców,
 • Zespołowi Muzycznemu „DUDI” Stare Bielice za wspaniałą oprawę muzyczną
 • Bałtyckiemu Teatrowi Dramatycznemu w Koszalinie za wypożyczenie strojów  
 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach za użyczenie materacy
 • Paniom Magdalenie Śmieżewskiej, Elżbiecie Szeląg i Monice Bursztyniak za wypisywanie dyplomów
 • Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ”, dzięki którym możliwe było zorganizowanie II-giej edycji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z gminy Biesiekierz
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Sponsorom:
 
 • Spółdzielni “KRĘGIEL” Eugeniusz Wróblewski zarządzającej Centrum Rozrywki ODYSEJA 2001 i BAJKOLAND za umożliwienie realizacji festynu i promocyjną ofertę dla uczestników zabawy,

 • Hotelowi ATLANTIC za udostępnienie terenu,

 • Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa

 • Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny Koszalin

 • MEDIA MARKT Sklep Firmowy „C.H. ATRIUM”

 • Drukarni „PROSPERIUS” Andrzej Rychter,

 • Agencji Artystyczno – Reklamowej „PRESTO” Paweł Kuzenin

 • Firmie „PIEK – HURT” Jarosław Maciejewski

 • „CH STARE BIELICE” Sp. z o.o. Marek Hałys

 • Kancelarii Prawno – Detektywistycznej Fiszbak Z. L. Plawgo R. Bugaj J. S.C.

 • Zakładowi Obróbki Drewna „MARKO I” S.C. Stajkowo

 • Firmie „CYGLER STYL”

 • P.U.H. Piotr Fira

 • Mieszkańcom Marii i Mirosławowi Tchoryk, Katarzynie i Piotrowi Turowskim, Magdalenie
  i Romanowi Śmieżewskim, Elżbiecie i Marcinowi Kuś, Elżbiecie i Dariuszowi Szeląg, Joannie
  i Bogusławowi Pokładowskim, Panu Mieczysławowi Podgórskiemu, Panu Bartoszowi Gulczyńskiemu oraz wszystkim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie.


Dzięki hojności Sponsorów oraz wielu Firm i osób, które pomagały również anonimowo, całość imprezy zrealizowano wyłącznie z zebranych środków.
Ta impreza to przykład na dobre współdziałanie mieszkańców, organizacji pozarządowej
– Stowarzyszenia „NASZ DOM BIESIEKIERZ” oraz firm i instytucji.
Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym gościom, mieszkańcom gminy Biesiekierz, Radnym i Sołtysom, którzy wzięli wraz ze swoimi dziećmi udział  w rodzinnym festynie z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas  i wyśmienitą zabawę, która przyniosła radość i uśmiech naszym dzieciom z okazji ich święta.
 
7 czerwca 2012
II-ga edycja Dnia Dziecka
9 czerwca 2012 (sobota) godz.16:00
ODYSEJA 2001 - NOWE BIELICE 32

 
W programie:

- konkursy sportowe z nagrodami dla najmłodszych i rodziców

- zjeżdżalnie i trampoliny

- przejażdżka quadami                                                          

- pokazy sportowe

- balonowe zwierzaki

- malowanie twarzy

- rodzinny konkurs w Bowling’u (wstęp w promocyjnej cenie 4,00 zł/h za osobę)

- rywalizacja Sołectw w przeciąganiu liny
  (rozpoczęcie konkursu i losowanie grup /składy 10-cio osobowe/ o godz. 17.00)
    – dorośli walczą o super nagrodę (telewizor do świetlicy) dla dzieci
       ze swojego   Sołectwa

 

wiele innych atrakcji.

Dla wszystkich dzieci w godzinach 16.00 – 20.00 wstęp wolny
do Centrum Rozrywki „BAJKOLAND”.
Wszyscy Milusińscy z Gminy Biesiekierz z okazji Dnia Dziecka otrzymają                     
od organizatorów podczas festynu paczki niespodzianki.

Czas uczestnikom zabawy umilać będzie Zespół Muzyczny DUDI ze Starych Bielic.

        Z A P R A S Z A M Y     S E R D E C Z N I E !!!
 
4 czerwca 2012
 
 
 
 
 28 maja 2012

Majówka Rodzinna w Nowych Bielicach

W sobotę 26 maja 2012 na boisku za Domem Pomocy Społecznej, odbyła się Majówka Rodzinna
w Nowych Bielicach
. Tegoroczna impreza  rozpoczęła się tradycyjnym meczem w piłkę nożną,
w którym Żonaci mieszkańcy walczą o Puchar Sołtysa Nowych Bielic z drużyną Kawalerów.
Wynik meczu Żonaci : Kawalerowie rozstrzygnęły dopiero rzuty karne, w których  zwyciężyli, dopingowani przez swoje drugie połowy, Żonaci i to oni otrzymali pamiątkowy Puchar Sołtysa. Swoje umiejętności przed zbliżającymi się mistrzostwami sprawdzali także najmłodsi mieszkańcy, dzielnie starający się pokonać bramkarza celnymi strzałami na bramkę. Mieszkańcy rozegrali także mecze w siatkówkę, a później do późnych godzin bawili się przy ognisku. Zabawie ton nadawał DJ Sylwek, który przez cała majówkę dbał o odpowiednie nagłośnienie i tanecznymi hitami zachęcał wszystkich do wspólnych tańców.

Organizatorem imprezy byli Sołtys i Rada Sołecka Nowych Bielic oraz Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz.

Warto przypomnieć, że sprzęt sportowy, siatki i piłki nasz Sołectwo pozyskało realizując w zeszłym roku projekt w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

  Sołtys i Rada Sołecka Nowych Bielic
 
 
 
 25 maja 2012
Zamieszczono nowe filmy - patrz: Spotkania  SNDB - nagrania
 
2012-05-22 Spotkanie sołeckie w Warninie z firmą EWG
2012-05-23 Spotkanie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami firmy EWG
2012-05-23 Spotkanie ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 
 22 maja 2012
 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich we współpracy
ze Stowarzyszeniem Nasz Dom Biesiekierz
serdecznie zapraszają do Biesiekierza na spotkanie na temat kontroli społecznej władz
i dostępu obywateli do informacji publicznej.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób, które interesują się swoją okolicą
i chciałyby działać na rzecz jej dobra.
W czasie spotkania opowiemy o prawie obywateli do uzyskiwania informacji
dotyczącej działań władz – dowiedzą się Państwo,
o jakie informacje można wnioskować i że władza to nie tylko wójt i urząd gminy,
ale także dyrektor szkoły czy szpitala.
Porozmawiamy o tym, czym jest strażnictwo, jak prowadzić monitoring
i co dobrego może z niego wyniknąć.
Na podstawie rozmów z uczestnikami i uczestniczkami wspólnie zastanowimy się,
jaki obszar w okolicy można zmonitorować
i jak może to poprawić sytuację jej mieszkańców.

O wszystkim tym opowie Szymon Osowski - prawnik specjalizujący się w dostępie do informacji publicznej i mający doświadczenia w prowadzeniu monitoringów.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2012 roku w klubie Odyseja:
Nowe Bielice 38 (Odyseja)
76-039-Biesiekierz


Zaczynamy o 17:00!
22 maja 2012
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA XVI SESJĘ RADY GMINY
29-05-2012 (wtorek) godz.10:00
 
22 maja 2012
W nocy z 17 na 18 maja została zniszczona elewacja siedziby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie.
20 marca 2012
22-03-2012 (czwartek) godz. 10:00
 
Materiały przygotowane na XV Sesję Rady Gminy:
 
5 marca 2012
 
W dniu 4 marca 2012 r. Mieszkańcy Gminy Biesiekierz, którzy wzięli udział w referendum, odnieśli sukces.
Pokazali, że nie są im obojętne losy Naszej Gminy, o czym świadczy wynik referendum lokalnego  w sprawie odwołania Pana Mariana Hermanowicza z funkcji wójta Gminy Biesiekierz przed upływem kadencji.

Do urn poszło ponad 1000 osób, Mieszkańcy, którzy wzięli udział w referendum w ponad 92% byli za odwołaniem wójta.

Dzięki ich wspaniałej postawie i poparciu z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Frekwencja w referendum sprawiła, że jest ono nieważne z mocy prawa, jednakże otrzymaliśmy legitymację od bardzo dużej grupy naszego społeczeństwa i wiarę w to, że:

Warto walczyć o lepsze jutro dla Naszej Gminy.

Warto walczyć o możliwość decydowania o tym, komu oddamy ster władzy i obdarzymy społecznym zaufaniem.

Warto walczyć o pewność, że wola mieszkańców jest decydującym kryterium przy podejmowaniu kluczowych decyzji w myśl powiedzenia „Nic o nas, bez nas”.

Pamiętajmy, że ta Gmina jest Nasza i to od Nas zależy jej los i los wszystkich Mieszkańców.

Mieszkańcy Gminy Biesiekierz, którzy wzięli udział w referendum  zdali egzamin z demokracji. Pokazali, że chcą sami kształtować swój los w tej Gminie i są społecznością gotową na zmiany.  

Wszystkim biorącym udział w referendum w dniu 4 marca 2012 r. serdecznie dziękujemy!

Mieszkańcy Gminy Biesiekierz Inicjatorzy referendum.

 
 
 5 marca 2012
2 marca 2012
godz. 23:59
OŚWIADCZENIE
 
W dniu 2 marca 2012 r. o godzinie 24.00 kończy się kampania referendalna w sprawie odwołania Pana Mariana Hermanowicza              
z funkcji wójta Gminy Biesiekierz przed upływem kadencji.
Referendum w sprawie odwołania wójta odbędzie się
w dniu  4 marca 2012 r.
Informujemy, iż od godziny 24.00 w dniu dzisiejszym obowiązywać będzie tzw. "cisza referendalna", która potrwa do zakończenia referendum.
Oświadczamy, iż wszelkie wpisy, komentarze i inne materiały, które zostaną dodane
na forumgk24 bądź innym albo zostaną rozpowszechnione w trakcie "ciszy referendalnej"
nie pochodzą Inicjatorów referendum ani Mieszkańców
popierających tą inicjatywę.
 
Mieszkańcy Gminy Biesiekierz Inicjatorzy referendum
 
2 marca 2012
godz. 23:50
KONIEC KAMPANII REFERENDALNEJ
 
OD GODZ. 24:00 OBOWIĄZUJE CISZA WYBORCZA
 
ODDAJ SWÓJ GŁOS - 4 marca 2012 
 
od godz. 7:00 do 21:00
 
2 marca 2012
           4 marca 2012 - REFERENDUM W NASZEJ GMINIE     
 
W dniu 4 marca 2012 r. podejmiemy bardzo ważną decyzję, która zapisze się na kartach naszej lokalnej historii. Pokolenia naszych dzieci i wnuków wystawią nam kiedyś ocenę ze sprawdzianu demokracji. Każdy z nas może mieć udział w tym historycznym wydarzeniu i tylko od nas zależy czy nie pozostaniemy obojętni.

Po 22 latach świadomi sytuacji w Naszej Gminie, bez wyborczych obietnic i medialnej otoczki, sami zdecydujemy w jakiej rzeczywistości chcemy obudzić się po referendum.

Pamiętajmy, że ta Gmina jest Nasza i to od Nas zależy jej los i los wszystkich Mieszkańców.

Wójt nie jest naszym przełożonym, zwierzchnikiem czy panem na urzędzie.

To my jesteśmy jego pracodawcami i mocodawcami, to my wybierając go do pełnienia tej funkcji daliśmy mu upoważnienie do tego, aby nas reprezentował i dbał o lokalną społeczność.

To my mamy pełne prawo rozliczyć wójta, czy sprawdził się w roli naszego przedstawiciela, czy nie wykorzystał zaufania, którym go obdarzyliśmy.

To my mamy pełne prawo żądać rzetelnej wiedzy o stanie Naszej Gminy, o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, o kluczowych decyzjach dotyczących inwestycji.

To my mamy pełne prawo żądać uczestniczenia w procesie decyzyjnym i publicznym życiu Naszej Gminy.

Zbliża się koniec kampanii referendalnej. Już w niedzielę 4 marca 2012 r. wszystko stanie się jasne.

Gmina Biesiekierz właśnie staje przed nową szansą, której tym razem nie możemy zmarnować.

2 marca 2012

MIASTO TYGODNIK KOSZALIŃSKI - zamieści artykuł "Z SĄDU DO URN"

28 luty 2012
Druga sprawa sądowa z Wójtem M.Hermanowiczem jest wygrana!
 
Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 28 lutego 2012 r. w Szczecinie

sprawy z wniosku Mariana Hermanowicza Wójta Gminy Biesiekierz

z udziałem Stowarzyszenia Nasz Dom Biesiekierz z siedziba w Parnówku oraz Leszka Matusika, Bogusława Pokładowskiego, Dariusza Szeląga, Romana Śmieżewskiego i Piotra Turowskiego 

o wydanie orzeczenia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym

na skutek zażalenia uczestników

od postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 23 lutego 2012r.,

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób,
że wniosek oddalić.
 
 
25 luty 2012
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE  Wójta Gminy Biesiekierz.
Proszę zwrócić uwagę na różnice w treści oświadczeń za rok 2010 i 2011.
 
- Oświadczenie na stronie bip.biesiekierz.eu to dokument w formacie MS-WORD (.DOC).....???!!!!
- Zamieszczone oświadczenie na SNDB.PL jest wersją po konwersji
  do formatu ADOBE READER ( .PDF)
 
- OK. - Skan dokumentu w formacie Adobe Reader (.PDF)
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami!
 
25 luty 2012
PROGNOZA CENY WODY - ROK 2007
- LEPIEJ TO JUŻ BYŁO -
 
 
 
Przypominamy, iż aktualna cena ( rok 2012 ) wynosi: 22,48 zł ( razem z dopłatą).
 
 
25 luty 2012
 
Mieszkańcy Gminy Biesiekierz - Popierający inicjatywę Referendum
 
24 luty 2012
Tygodnik MIASTO zamieścił artykuł o referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy  Biesiekierz.
 
 
16 luty 2012
Dnia 16 lutego 2012 o godz. 11:30 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie odbyła się rozprawa
w trybie referendalnym z wniosku Mariana Hermanowicza Wójta Gminy Biesiekierz
przeciwko inicjatorom referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta przed upływem kadencji.
 
 
Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Koszalinie
postanowił oddalić wniosek.
 
 
Uzasadnienie postanowienia: strona1, strona2
 
16 luty 2012
W związku z licznymi prośbami i bardzo dużym zainteresowaniem udostępniamy nagrania z sesji Rady Gminy.
 
NOWY DZIAŁ : RADA GMINY - Sesje
 
Umieszczamy nagranie z sesji z dnia 10-02-2012 (cała sesja oraz uzasadnienie Radcy Prawnego Gminy dotyczące celu publicznego) .
 
Dodatkowo przedstawiany dokument z witryny Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
12 luty 2012
 
 REFERENDUM - Obwody głosowania
 
1. Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej w Biesiekierzu Nr 13
    (Biesiekierz, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, Laski Koszalińskie, Nosowo, Parnowo, Parnówko,
     Rutkowo, Warnino)
2. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
    (Cieszyn, Gniazdowo, Nowe Bielice, Stare Bielice, Starki, Witolubie)
3. Szkoła Podstawowa w Świeminie
    (Parsowo, Świemino, Świeminko)
 
W dniu 4 marca 2012, lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.
 
ZAPRASZAMY!
 
1 luty 2012 
Rzeczpospolita - EKONOMIA24 - 31.01.2012
 
 
Wnioski:
1. Energia z elektrowni wiatrowych (474zł/1MWH) jest ponad 2 krotnie droższa od energii na rynku 
    konkurencyjnym (199zł/1MWH).
2. Moc elektrowni wodnych stanowi około 60% mocy elektrowni wiatrowych, a produkują o 60%
    więcej energii niż elektownie wiatrowe (nieopłacalna inwestycja).
    Przychody z elektrowni wodnych są ponad 2 krotnie wyższe niż z elektrowni wiatrowych.
3. Biomasa (najmniejsza moc ze źródeł odnawialnych) generuje najwyższe przychody !!!
    Współspalanie biomasy stanowi prawie połowę produkcji zielonej energii w Polsce !!!!
 
1 luty 2012 
 
 
22 stycznia 2012
Zapraszamy do zapoznania się z aktykułem na potralu EKOLOGIA.PL:

Zielone fiasko: tysiące turbin wiatrowych porzuconych w USA

Stany Zjednoczone mają największe elektrownie wiatrowe na świecie. Wielkie turbiny napędzane wiatrem stały się jednym z głównych odnawialnych źródeł energii, na które rząd USA wydał miliardy dolarów z kieszeni podatników. Jednak wysokie koszty utrzymania, duża awaryjność i zmienne warunki pogodowe, sprawiają, że wiatraki są drogie i nieefektywne. Wynik? Ponad 14 tysięcy turbin wiatrowych stoi odłogiem i szpeci krajobraz Stanów Zjednoczonych.

Czy Gminę Biesiekierz czeka taki sam los?


 
18 stycznia 2012
Referendum w sprawie odwołania wójta 

4 marca 2012

 
18 stycznia 2012
Z pisma inicjatorów wynika, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
miało bardzo ciekawe spotkanie założycielskie. Fragment pisma:
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem dostarczonym przez inicjatorów referendum.
Kto zakładał to stowarzyszenie ????......
 
18 stycznia 2012
Oficjalna odpowiedź inicjatorów referendum
do Zarządu i Członków Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz.
 
Otrzymany od inicjatorów referendum dokument:
 
5 stycznia 2012 
 
Artykuł w Głosie Koszalińskim  
 
 
Warto przeczytać! Wniosek jest taki, że sytuacja Gminie Biesiekierz jest opanowana ???????
 
22 grudnia 2011 
 

WIGILIA W GMINIE BIESIEKIERZ

DLA DZIECI Z GMINNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Święta Bożego Narodzenia, to czas przepełniony nadzieją i magią wigilijnej nocy.
To czas spotkań z bliskimi i chwila, która skłania nas do refleksji. Wigilia Bożego Narodzenia
jest to również czas radości i obdarowywania się prezentami. Najwięcej radości ten dzień
powinien przynieść wszystkim dzieciom, które jak co roku niecierpliwie wypatrują na niebie
pierwszej gwiazdki.
Wychodząc temu naprzeciw Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ”, 
w dniu 22 grudnia 2011 r., podczas wigilijnych spotkań, podarowało dzieciom z naszej Gminy paczki ze słodkościami, aby przyniosły one naszym milusińskim na nadchodzące święta, radość i uśmiech.

Jednocześnie pragniemy przekazać Wam drogie Dzieci, Waszym Rodzicom, Opiekunom i Wychowawcom oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy Biesiekierz płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku i niech spełnią się Wasze wszystkie marzenia.

Niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie wszystkim spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia, stanie się wspaniałym przeżyciem
dla naszych serc, a Nowy Rok 2012 niech obdaruje wszystkich zdrowiem,
pomyślnością i szczęściem.

Sobie życzymy, niech gwiazda betlejemska prowadzi nas zawsze do tych, którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość. Wigilia jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaśnie on nigdy  w naszych sercach, czyniąc nas coraz lepszymi i wspaniałomyślnymi wobec innych.

Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ”
 
 
 
Zobacz: FOTO ALBUM
20 grudnia 2011  
 
Złożenie podpisów u komisarza wyborczego w Koszalinie.  
 
15 listopada 2011
 
Nowa zakładka ODWOŁANIE WÓJTA.
 
15 listopada 2011
W przypadku osób zameldowanych w innych gminach, które chcą złożyć podpis na listach
i brać udział w referendum w sprawie odwołania Wójta gminy Biesiekierz powinny
wypełnić WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW.
 
Wniosek do pobrania: format  DOC , format  PDF
14 listopada 2011
 
Pismo do Wójta i Rady Gminy dotyczące odszkodowania  (nieruchomość, zdrowie,..) w związku
z umiejscowieniem elektrowni wiatrowych w pobliżu zabudowań mieszkalnych - pobierz


 
14 listopada 2011

Głos Koszaliski

 Mieszkańcy gminy Biesiekierz stawiają zarzuty
 
    Otrzymaliśmy list od mieszkańców i inicjatorów przeprowadzenia referendum w gminie Biesiekierz
w sprawie odwołania wójta Mariana Hermanowicza. W związku z opublikowanym w dniu 9 listopada, na łamach Głosu Koszalińskiego, artykułu pt. "Wójt gminy odpiera zarzuty", pragniemy ustosunkować się do kwestii tam poruszonych.
    Przyczyną złożenia wniosku o referendum jest przede wszystkim zła gospodarka finansowa gminy Biesiekierz, spowodowana niegospodarnością osób stanowiących o kierunkach jej działania, którą nadzoruje wójt.W powyższym artykule, M. Hermanowicz twierdzi, iż zarzuty o niegospodarność, są bezzasadne. Jednakże wójt nie informuje już opinii publicznej, o przyczynie tych zarzutów. Powodem są nie same inwestycje. Te w gminie są przeprowadzane. Powodem jest sposób ich planowania
i realizacji. Inwestycje, o których mowa w artykule, w obiektach publicznych w naszej gminie są przeprowadzane bez przemyślenia, bez nadzoru, niezgodnie ze sztuką budowlaną, pośpiesznie
i byle jak, co powoduje kolejne naprawy tego co już zostało wyremontowane. Po zrealizowaniu
i rozliczeniu inwestycji, także tych z funduszy unijnych, wójt nie sprawuje rzeczywistego nadzoru
nad tymi inwestycjami. Jednym z wielu przykładów, są między innymi szkoła w Biesiekierzu, świetlica
w Parnowie czy place zabaw.
    Wójt komentując w rozmowie z GK przedstawione mu zarzuty, raczył zapomnieć, że to on jest odpowiedzialny za stan tego majątku, winien nadzorować jego użytkowanie, dbać o stan techniczny. Nikt nie deprecjonuje 20-tu lat pracy wójta. Zarzuty dotyczą aktualnej sytuacji w gminie. Kolejna kwestia podniesiona przez M. Hermanowicza w powyższym artykule, to ceny wody i ścieków. Wszyscy wiemy ile płacimy dziś za wodę i ścieki, i że te ceny w gminie Biesiekierz są znacznie wyższe niż, np. w Koszalinie. Wójt przedstawiając informację o proponowanych podwyżkach rozminął się nieco z prawdą, ponieważ nie przedstawił rzeczywistych cen wody i ścieków. Podał ceny po odjęciu dopłat z budżetu gmin. Do ceny 13,78 zł należy, zatem doliczyć kwotę 8,78 zł dopłaty z budżetu gminy, co daje łącznie 22,56 zł. Wójt nie wspomniał także, że łącznie na dopłaty do wody i ścieków gmina Biesiekierz wyda w 2012 roku, ogromną, w porównaniu do całego budżetu gminy, kwotę jednego mln 100 tys. złotych. Dla porównania gmina Koszalin, przy znacznie wyższym budżecie,
nie wprowadziła dopłat do wody i ścieków. Dlatego za zasadne mieszkańcy uznali zadanie wójtowi pytań o udział gminy w spółce RWiK Białogard i możliwości wpływu na działania zarządu spółki, analizę zysków i strat przekazania nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy do RWiK Białogard oraz o możliwość przyłączenia naszej sieci do MWiK w Koszalinie.
    Czy Pan wójt nadal uważa, że wniosek o referendum jest nieuzasadniony, a jego powodem, jak twierdzi, jest jedynie przegrana konkurentów w wyborach samorządowych w 2010 r?
(cza)
 
 
13 listopada 2011
 
 
 
12 listopada 2011

DASZEWIANKA i inne tematy

 
Zdjęcia DASZEWIANKI -  Album foto
 
 
12 listopada 2011
Dotycz wody i ścieków w roku 2012:
Głosowanie nad cenami wody i ścieków przez Radnych jest nieistotne.
Nowy cennik i tak wejdzie w życie z dniem 1.01.2012.
Cena za wodę 5,70zł
Cena za ścieki 16,78zł
Razem: 22,48 zł (jedna z najwyższych stawek w Polsce)
 
  Kwota jest pomniejszona o dopłatę gminy do 1m3 w wysokości 8,70 zł.
  Gmina jest bogata to może płacić ?! W tym roku dopłata wynosiła 5,50zł.
  Czyli w przyszłym roku Gmina będzie dopłacać do 1m3 o 3,20zł więcej niż roku 2010!!!
  Mieszkańcy gminy z własnej  kieszeni dopłacą o 0,84zł więcej.
 
Ogólnie wzrost ceny wody i ścieków wynosi 4,04zł.
 
Tu warto zauważyć, że mieszkańcy Koszalina płacą 6,16zł (za wodę i ścieki) i nie ma dopłat.
 
Wniosek:
 Tylko dopłata Gminy do 1 m3 w wysokości 8,70zł jest wyższa niż całkowita  
 opłata za wodę i ścieki w Koszalinie (około 6 zł).
  
Dodatkowo płacimy abonament miesięczny w wysokości 5,07zł.
 
 
 
12 listopada2011
 
Zawiadomienie dotyczy Uchwały NR XXXII/249/09 z dnia  29 czerwca 2009.
 
Ustalenie z mieszkańcami dotyczące rozmieszczenia elektrowni wiatrowych zostały
pominięte, a przedstawione plany to pierwotne plany 19 października 2010 roku.
 Komentarze na GK24: link
 
Fragment z forum GK24:
 
________________________________________________________________________________
Użytkownik Mały dnia 08 listopad 2011 - 12:06 napisał
Odpowiem: ponieważ świadomość większości społeczeństwa w gminie na temat tego co się w niej dzieje była żadna przed ostatnimi wyborami. Ludzie zagłosowali dla świętego spokoju na to co było jak już poszli do tych wyborów. Wszystko zaczeło się od wiatraków i od tego, że grupka ludzi zaczeła się koło tego kręcić. Wyszło dużo więcej. Gdyby wójt nie stawał okoniem do tej grupy i nie traktował jej jak stada baranów i dogadał się co do wiatraków może byłoby spokojniej. Ale wójt przy wiatrakach zapewne także ubija swój interes i się przeciwstawił wszystkim postulatom. Szanowni Państwo: miałem przyjemność uczestniczyć w kilku posiedzeniach rady gminy i namawiam tych, którzy chcą upewnienia się co do zasadności odwołania wójta aby także przyszli na posiedzenie. Kiedy - na stornie internetowej Gminy Biesiekierz zawsze jest informacja o tym kiedy rada się dbywa. Na radzie można zadać pytanie do wójta, Rady na każdy temat i żądać odpowiedzi. Do niedawna społeczeństwo w tym nie uczestniczyło.
________________________________________________________________________________
odpowiedź Gość: dziasiaj godz. 12:55
Masz racje, ale jeśli chodzi o wolność słowa na sesji, to sorry. Byłem na sesji. Pytanie może uda ci się zadać, ale p.przewodniczący zanim da ci głos upewni się patrząc na wodza, czy aby może. Przyklad: ostatnia sesja i "nie" dla SNDB. Chodzi o Pana L., na szczęście jest nieugięty i wszedł na trybunę obywatelską mimo zakazu i co miał powiedzieć, powiedział. Możemy brać z niego przykład. RIPOSTA powinna należeć do nas. Oczywiście uważam, że należy prowadzić dialog, ale tutaj nikt nie chce słuchać, mimo że zarzuty są dość poważne, wręcz bulwersujące. Myślę że mieszkańcy tej gminy wiedzą, że SNDB powstało, aby walczyć z odległością elektrowni wiatrowych od naszych domów. Popieram. Mieszkańcy niektórych sołectw wyrazili swoją wolę, co do inwestycji wiatrakowych, zgadzając się na te inwestycje, lecz w odpowiednich odległościach od swoich domów. W dniu 09.11.2011 r. na łamach GK wójt wypowiada się cyt.: "W wyniku przeprowadzonych konsultacji jest przyzwolenie mieszkańców na budowę elektrowni wiatrowych". Zapomniał tylko dodać, że w odpowiednich odległościach, co już ma daleko w tyle. A konsultacje przeprowadzono tylko w trzech zmanipulowanych sołectwach: Laski Koszalińskie, Parsowo, Świemino, o czym w linku poniżej:
http://bip.biesiekie...?id=315&id2=295

Za budową elektrowni wiatrowych, bez względu na odległość, wypowiedziały się 92 osoby w ww. sołectwach (Laski Koszalińskie 24 osoby, Parsowo 30, Świemino 38). Pozostali mieszkańcy bali się i nie można mieć pretensji, bo to nieduże społeczności. W gminie Biesiekierz mieszkańców jest ok. 6 tys., gdzie więc ta popierająca większość, o której mówi w GK pan wójt?
Jest to wprowadzanie w błąd opinii publicznej, która nie do końca jest zorientowania w temacie. Wójt jednak dalej, mimo uzgodnień na spotkaniach w sołectwach, dalej robi swoje za plecami miszkańców. Żadne z sołectw "nie powiedziało NIE" inwestycjom wiatrakowym, a jedynie wyrazili wolę, aby były w odpowiednich odległościach. Np. Nowe Bielice (sołectwo, w którym mieszka wójt) uchwała 2,5km od granicy ich sołectwa, Kotłowo 2km od domów, Biesiekierz 2km od domów. Wójt jednak dalej prowadzi procedurę, bez względu na wolę mieszkańców. Mimo uzgodnień strefa oddziaływania jest wręcz przywrócona na mieszkańców w/w sołectw. Nie określono ile i gdzie będą stały wieże wiatrowe, co daje im możliwość po załatwieniu procedury pozwolenia na budowę, stawiania ich gdzie żywnie im się podoba.
ZWRACAM SIĘ DO SOŁECTW BĘDĄCYCH W STREFIE ODDZIAŁYWANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH. ZAREAGUJMY NA TO, CO WYPRAWIA "NASZ PAN". Mapy oddziaływania na sołectwa, w których nie przeprowadzono konsultacji na stronie www.sndb.pl
W tej sprawie również powinno odbyć się referendum, ale liczyliśmy na to, że wójt będzie prowadził procedury przejrzyście i zgodnie z zasadą, którą wyraził w liście powyborczym w 2010 r. do mieszkańców: cyt."Pełniona funkcja umożliwi mi takie zarządzanie Gminą, aby zaspokojone były dotychczasowe Państwa plany i oczekiwania własne, wyznając zasadę, że w pracy zawsze kieruję się świadomością, iż wszystko tworzę wśród mieszkańców gminy i z myślą dla nich.
Jak na razie, to wójt zasapokaja, ale tylko oczekiwania własne, a gdzie mieszkańcy?

Nasza gmina to sołectwa:
1. Biesiekierz (obejmuje miejscowości: Biesiekierz, Rutkowo)
2. Gniazdowo (obejmuje miejscowości: Gniazdowo, Cieszyn, Starki, Witolubie)
3. Kotłowo (obejmuje miejscowości: Kotłowo)
4. Kraśnik Koszaliński (obejmuje miejscowości: Kraśnik Koszaliński, Nosowo)
5. Laski Koszalińskie (obejmuje miejscowości: Laski Koszalińskie)
6. Nowe Bielice (obejmuje miejscowości: Nowe Bielice)
7. Parnowo (obejmuje miejscowości: Parnowo, Parnówko)
8. Parsowo (obejmuje miejscowości: Parsowo)
9. Stare Bielice (obejmuje miejscowości: Stare Bielice, Tatów)
10. Świemino (obejmuje miejscowości: Świemino, Świeminko)
11. Warnino (obejmuje miejscowości: Warnino)

WÓJTA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2010 R. WYBRAŁO NA VI JUŻ KADENCJĘ 1249 MIESZKAŃCÓW GMINY BIESIEKIERZ.
WÓJT FORSUJE, BEZ WZGLĘDU NA WOLĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, INWESTYCJĘ DOTYCZĄCĄ ELEKTROWNI WIATROWYCH NA TERENIE NASZEJ GMINY, KTÓRA JEST PRZEWIDZIANA NA OK. 20-30 LAT PYTAJĄC 92 MIESZKAŃCÓW W GMINIE.
CZY NADAL UWAŻACIE, ŻE TO WASZ WÓJT?

________________________________________________________________________________
koniec fragmentu
 
 
9 listopada 2011
Hydranty na terenie gminy - niebezpieczeństwo skażenia wody
 
Hydranty p. poż. nie są zabezpieczone w sposób właściwy – nie posiadają zaślepek
zamykających miejsce poboru wody oraz plomby.
 
Istnieje niebezpieczeństwo skażenia wody poprzez tak zamknięty, a raczej otwarty
hydrant na dwa sposoby:
  - bezpośrednie wprowadzenie środków szkodliwych do hydrantu,
  - pobór  wody z hydrantu bez zabezpieczenia tzw. zaworem antyskażeniowym
    np. poprzez beczkowóz.
    W momencie spadku ciśnienia po stronie wody w sieci i wytworzenia się podciśnienia
    może nastąpić wyssanie wody i nieczystości z beczkowozu.
    Spowoduje to zanieczyszczenie wody w sieci.
 
Podczas XI Sesji Rady Gminy przedstawiciel firmy RWiK- Pan Gemborys przyznał się do
tankowania cystern bezpośrednio z hydrantów bez zabezpieczenia zaworem antyskażeniowym.
Takie pobory wody odbywają się w sposób niekontrolowany (brak wpisu w dzienniku, a raczej
brak dziennika).
 
 
Niezabezpieczone hydranty - patrz album foto


Place zabaw dla dzieci
 
Place zabaw zostały oddane do użytku w roku 2011. Place powinny być wykonane
na wyrównanym i utwardzonym terenie. Dodatkowo powinny być wysypane piaskiem.
Do tej pory teren nie jest wyrównany i brakuje piasku.
Zjeżdżalnie są ustawione pod takim kątem, że dzieci nie mogą bezpiecznie z nich korzystać
(nazywają je zjeżdżalniami 'kamikadze').
Dodatkowo końcówka zjeżdżalni bardzo często "wisi w powietrzu", czasami jest podparta
cegłówką lub innym materiałem. Dziecko kończąc zjazd spada na ziemię (brak podsypanego piasku
na odpowiednią wysokość). 
Budowle na placach zabaw (domki, przejścia, podejścia) są wykonane w sposób nieprawidłowy,
brak zabezpieczeń które może spowodować upadek dziecka.
Ogrodzenie - wykonane w sposób ... brak słów (bez komentarza - proponuje obejrzeć foto-album).
Bramki przymocowane są na niewłaściwych zawiasach. W większości placów zabaw bramki
nie można zamknąć lub jej już nie ma.
 
Uwagi do sposobu wykonania placów zabaw były zgłaszane już dawno - brak jakiejkolwiek reakcji.
 
Pytania:
Kto odebrał tak wykonane palce zabaw?
Kto jest odpowiedzialny za nadzór i odbiór techniczny?
Dlaczego usterki (mimo zgłoszeń)  do tej pory nie zostały usunięte?
 
Szkoła w Biesiekierzu - remont dachu - przykład braku kontroli nad inwestycją
 
 
 
 
 
7 listopada 2011 
XI Sesja Rady Gminy - plan sesji
 
Mieszkańcy i przedstawiciele Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz
przedstawili zarzuty niegospodarności Wójta w Gminie Biesiekierz.
 
9 września 2011
godz. 16:00
IX Sesja Rady Gminy - nadzwyczajna
 
Wójt chce uchylić uchwałę z 28 marca 2011
dotycząca umiejscowienia elektrowni wiatrowych
w odległości 2 km od zabudowań.
 
5 czerwca 2011
godz 14:00

 
STOWARZYSZENIE NASZ DOM BIESIEKIERZ organizuje
 
RODZINNY DZIEŃ DZIECKA
 
BAJKOLAND - ODYSEJA 2001 - Nowe Bielice 38
 
START godz 14:00
 
więcej informacji : folder informacyjny
 
24 maja 2011 
Dokument opracowany przez
 
BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARII SENATU
 
 
Dokument przedstawia ujemne strony elektrowni wiatrowych (zniszczony krajobraz,
hałas,  infradźwięki).  Opracowanie zawiera potwierdzenie, iż turbiny wiatrowe
generują szkodliwe dla ludzkiego organizmu infradźwięki (strona 13-16). Zalecane
przez ekspertów minimalne odległości budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowych
mieszczą się w przedziale od 1,5 do 2,5km (strona 16).
 
   
10 maja 2011
W odpowiedzi na pismo Wójta do Urzędu Wojewódzkiego (str.1,str.2) z dnia 4.04.2011
(prośba o zajęcie stanowiska Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchwały
o lokalizacji wiatraków odległości 2km od zabudowań mieszkalnych)
otrzymano odpowiedzi:
- 29 kwietnia 2011 odpowiedź Wojewody udzielona dla Wójta (str.1, str.2, str.3)
- 6 maja 2011 odpowiedź Wojewodla udzielona Radzie Gminy (str.1, str.2)
Podsumowując odpowiedzi:
UCHWAŁA JEST WAŻNA, ale błędnie została powołana podstawa prawna.
Błędnie podana podstawa prawna stanowi jednie nieistotne naruszenie prawa "..., całkowicie nieprawidłowa powołana podstawa prawna w uchwale nie daje podstawy do stwierdzenia jej nieważności."
18 kwietnia 2011
Gk24.pl
- część wysypiska zasypano ziemią.
16 kwietnia 2011
DZIKIE WYSYPISKO ZOSTAŁO POSPRZĄTANE
Pozostałe zdjęcia - zobacz foto-album
15 kwietnia 2011
PRAWDZIWA EKOLOGIA W GMINIE BIESIEKIERZ
Pracownicy gminy Biesiekierz palą śmieci na dzikim wysypisku.
11 kwietnia 2011
godz. 18:00
świetlica w Parnowie
Tematy spotkania:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych przedstawiło zrealizowany wspólnie
z gminą Miastko projekt dotyczący montażu kolektorów słonecznych dofinansowanych
z UE w wysokości 75%. Średni koszt zakupu i montażu jednego zestawu to jedyne 3 000 zł.
2. Przedstawiciel koszalińskiej firmy KOSPEL (producent kolektorów słonecznych) omówił
zasadę działania i przedstawił kompletne rozwiązania uzyskiwania ciepłej wody
z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. Firma KOSPEL wpierając lokalny rozwój instalacji
solarnych zaproponowała zakup w ramach programu "SĄSIEDZKIE ZAKUPY".
3. Przedstawiciel firmy BOŚ BANK przedstawił sposoby pozyskiwania funduszy na cele
inwestycji ekologicznych.
4. Przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologia Energia Rozwój Aktywizacja - EkoERA wyjaśnił
zasadę działania biogazowni służącej do produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów
zwierzęcych lub organicznych odpadów. (schemat działania biogazownii).
Biogazownia byłaby wsparciem dla rolników naszej gminy i przyczyniłaby się do jej rozwoju.
9-10 kwietnia 2011
w nocy
W BIESIEKIERZU ZOSTAŁY SKRADZIONE WSZYSTKIE BANERY "STOP WIATRAKOM"
6 kwietnia 2011
4 kwiecień 2011
Kto obiecał piękne drogi? Inwestor od wiatraków?
Właśnie o tej drodze mówił wójt gminy Darłowo Franciszek Kupracz - Głos Koszaliński 1-04-2011
4 kwiecień 2011
Zobacz jak wygladają wiatraki w miejscowości Karścino (gmina Karlino) w odległości 500m
od zabudowań mieszkalnych.
4 kwiecień 2011
28 marzec 2011
28 marzec 2011
godz. 13:00
V Sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie:
UCHWAŁA ZOSTAŁA PRZYJĘTA!!!!
NIE BĘDZIE ELEKTROWNI WIATROWYCH W OKOLICY CIESZYN-GNIAZDOWO.
Dodatkowo została przyjęta uchwała dotycząca umiejscowienia elektrowni wiatrowych
w odległości 2 km od zabudowań. Wyklucza to postawienie elektrowni w Gminie Biesiekierz, ale nie do końca, gdyż "lex retro nom agit" - prawo nie działa wstecz.
Nasi Radni muszą jeszcze uchylić uchwały dotyczące EW dla miejscowości Kotłowo, Laski Koszalińskie, Świemino, Parsowo - gdzie plany są w trakcie sporządzania.
Problem jest dla lokalizacji Warnino, Kraśnik Koszaliński, Parnowo dla których są już obowiązyjące plany.
28 marzec 2011
godz. 12:30
Manifestacja mieszkańców w Biesiekierzu - "Wiatraki 2km od zabudowań mieszkalnych"
ZAPRASZAMY !!!
26 marzec 2011
godz. 17:00
Spotkanie z Wójtem i Radnymi w Biesiekierzu w sprawie rozmieszczenia wiatraków
w gminie.
18 marzec 2011
godz. 18:00
Spotkanie z mieszkańcami Nowych Bielic
Tematem spotkania jest przedstawienie zagrożeń związanych z budową elektrowni wiatrowych
w Naszej Gminie.
Kwiecień 2011
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2011-2015 w Gminie Biesiekierz