Stowarzyszenie "NASZ DOM - BIESIEKIERZ" 
 
 
 
 Zapraszamy na BLOG:  http://lebiedowska.blog.onet.pl/  
OGÓLNOPOLSKI PROTEST ANTYWIATRAKOWY W WARSZAWIE
 
ŻĄDAMY SPECUSTAWY W KWESTII
ODLEGŁOŚCI 3 KM OD SIEDZIB LUDZKICH
 
PROTEST TRWA OD DNIA 26 MAJA 2014 DO SKUTKU!
 
 *** DOŁĄCZ DO PROTESTUJĄCYCH ***
 
DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA PROTESTU DOPROWADZIŁY
DO ODMROŻENIA PRAC PODKOMISJI
 
 *** TWÓJ UDZIAŁ W MARSZACH SZANSĄ NA WPROWADZENIE SPECUSTAWY ***

 
Data
Aktualności SNDB
2014-12-24
 

 
Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący rok.
 
W tych wyjątkowych dniach życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i pomyślności
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie, pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku.
 
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia "Nasz Dom Biesiekierz"

2014-12-08
 
2014-12-07
 Czy energia elektryczna będzie droższa?
 
 
2014-11-05

ALEJA LIPOWA - NADAL WALCZYMY!!!

Na terenie Gminy Biesiekierz planowane jest wycięcie ok. 800 szt. drzew stanowiących aleję lipową.

Jak wynika z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie wycinka ma być przeprowadzona w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu:
od drogi krajowej nr 6 - Warnino - Kraśnik Koszaliński - do drogi krajowej nr 6.
Problem w tym, że planuje się dewastację krajobrazu oraz bezpowrotne zniszczenie ostoi roślin i zwierząt (w tym chronionych) pod przykrywką inwestycji, na którą ani Starosta Koszaliński, ani Wójt Gminy Biesiekierz na chwilę obecną nie posiadają jeszcze stosownej dokumentacji i zezwoleń oraz przede wszystkim pieniędzy na jej sfinansowanie
(zarówno wkładu własnego jak i dofinansowania z funduszu zewnętrznego).

PISMO RDOŚ z dnia 2.10.2014

Na rzecz walki z bezmyślnością decydentów, a przede wszystkim w imię obrony walorów krajobrazowych tej okolicy włączył się Poseł na Sejm RP KP Prawo i Sprawiedliwość Pan Czesław Hoc, który skierował zarówno do władz samorządowych jak i centralnych liczne zapytania z prośbą o wyjaśnienia kwestii dotyczących planowanego zniszczenia alei lipowej w Gminie Biesiekierz.

(Pisma -plik PDF)

Oczekujemy na ustosunkowanie się i odpowiedź samorządu lokalnego, zarządcy tej drogi oraz lokalnych i regionalnych służb ochrony środowiska i przyrody na zapytania zawarte w pismach Posła na Sejm RP Pana Czesława Hoca, któremu dziękujemy za zaangażowanie i włączenie się do akcji.

Serdecznie dziękujemy również Pani prof. Barbarze Lebiedowskiej, która opisała nasz problem i walkę w obronie drzew w artykułach na swoim blogu oraz licznym stowarzyszeniom, a przede wszystkim dziękujemy Panu Grzegorzowi Sokalla oraz członkom ze Stowarzyszenia "Gliwickie Drzewa", organizacji Federacja Zielonych GAJA, Fundacji Ekorozwoju oraz wszystkim, którzy wsparli nas w myśl hasła: "wszystkie drzewa są nasze".

Jednocześnie wszystkich chętnych prosimy o dalsze wsparcie i włączenie się do akcji
w obronie przed wycinką 800 drzew stanowiących aleję lipową w Gminie Biesiekierz.
 
2014-09-30
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 
1) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr6-Kraśnik-Warnino-Świemino-droga nr 6 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
 
2) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 2014-09-27
 RADA GMINY BIESIEKIERZ - SPOTKANIE KOMISJI - 2014-09-26
 
 
2014-09-22

Od drogi krajowej nr 6 w gminie Biesiekierz do miejscowości Parnowo i dalej aż do krajowej „jedenastki” rosło 401 drzew. Wójt Gminy Biesiekierz wydał pozwolenie na wycięcie 382.

Według Mieczysława Zwolińskiego, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie: "wycinka jest przygotowaniem do inwestycji drogowej i zostanie rozpoczęta w 2010 roku, chociaż prawdopodobieństwo rozpoczęcia prac drogowych w 2011 roku wynosi około 50 procent. Za to w 2012 jest już stuprocentowe."

Minęły prawie 3 lata, a modernizacji drogi w Parnowie jak nie ma tak nie ma, zaś mieszkańcy nadal jeżdżą po dziurach. Nowych nasadzeń drzew, mimo obietnic, również nie dokonano.

 

Jest za to obietnica kolejnych wycinek. Jak podaje Dyrektor PZD w Koszalinie: "Modernizacja przewidująca m.in. poszerzenie omawianej drogi do minimum 6 metrów oznacza kolejne „wielkie rąbanie”. Jeśli spełnią się wszystkie plany, pod topór pójdzie co najmniej kilka tysięcy przydrożnych drzew."

24 KURIER - Wielkie rąbabie

 Jakie to tajemne plany, tego mieszkańcom nie ujawniono. Jedno jest pewne, że nie wszystkie się spełniły skoro kolejne tysiące drzew przeznaczonych na wycinkę nadal rośnie. Na szczęście!

Mniej szczęśliwi są mieszkańcy Parnowa i turyści jadący tą trasą nad morze, bo chociaż kilkuset drzew już nie ma, a w perspektywie wycięcie kolejnych kilku tysięcy, to droga nadal jest dziurawa. Jaką cenę trzeba będzie jeszcze zapłacić i ile drzew uśmiercić zanim ziszczą się mrzonki mieszkańców o wyremontowanej drodze do Parnowa?

Tym razem kolejnymi obietnicami o inwestycji drogowej zwodzeni są mieszkańcy Warnina i Kraśnika Koszalińskiego, a pod topór ma iść 800 drzew.
O co więc chodzi?
Z tego wynika, że nie o remont dróg, skoro Parnowo nadal czeka na nową drogę i nic w tym kierunku do tej pory nie zrobiono, a już składa się kolejne deklaracje mieszkańcom następnych miejscowości. Dlaczego zamiast inwestycji drogowych, wycina się setki drzew? Po ilości usuniętych i przeznaczonych do usunięcia drzew, można by sądzić, że drogi do Parnowa, Warnina czy Kraśnika to ogromne autostrady, a nie zwykłe drogi powiatowe, którymi mieszkańcy dojeżdżają do swoich domów.
 
Mówią, że "po owocach ich poznacie". Jak do tej pory to na razie same śliwki robaczywki, więc może należałoby "wyciąć", lecz nie drzewa ale decydentów?
 
Mieszkańcy mają taką władzę, jakich ludzi do niej wybrali. A gmina wygląda tak, jaką ma władzę.
 
Szkoda, że ceną tej władzy są przydrożne drzewa, bo na nowe drogi raczej nie ma co liczyć. Parnowo czeka już co najmniej jedną kadencję, teraz będzie czekało Warnino i Kraśnik, a obietnice remontu dróg stają się po prostu kiełbasą wyborczą kolejnych pretendentów do władzy.

2014-09-19
Wypowiedź Prezesa SNDB Leszka Matusika i starosty Romana Szewczyka
w sprawie wycięcia 800 drzew.
2014-09-18
BLOG Pani prof. Barbary Lebiedowskiej
 

2014-09-18
 
Na terenie gminy Biesiekierz planowane jest wycięcie ok. 800 szt. drzew stanowiących aleję lipową wzdłuż drogi powiatowej relacji Warnino - Kraśnik Koszaliński do drogi krajowej nr 6.
 

 Z odpowiedzi jaką uzyskaliśmy w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wynika, iż wycięcie lip planowane jest w związku z przebudową drogi, jednakże remont drogi uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych, których na ten moment Starostwo i Gmina nie posiadają. W naszej ocenie remont drogi można przeprowadzić bez ingerencji w drzewostan, gdyż wycięcie lip spowoduje uschnięcie korzeni, które znajdują się pod drogą, a to w konsekwencji doprowadzi do zapadnięcia się nawierzchni drogowej.

Należałoby zadać pytanie w jakim celu zamierza się wyciąć lipy nie posiadając jeszcze pełnej dokumentacji ani środków na realizację inwestycji drogowej? Lipy zostały już oznakowane farbą w kolorze pomarańczowym i zielonym.

Odpowiedzi na nasze pisma:
 
 
 
Stowarzyszenie "NASZ DOM BIESIEKIERZ" stanowczo sprzeciwia się tej inwestycji, w wyniku której planuje się bezpowrotnie zniszczyć lipy o obwodzie pnia od ok. 90 do 400 cm, toteż zwracamy się do władz gminnych i powiatowych o zatrzymanie tego procederu i przeciwdziałanie bezmyślnemu zniszczeniu walorów krajobrazowych tej okolicy oraz zniszczeniu siedliska życia wielu roślin i zwierząt, w tym naturalnej bariery ochronnej, jaką stanowią te drzewa.
 
 
 
2014-09-17
2014-08-12
Przedstawiamy najnowszą "OPINIĘ O DOKUMENCIE (BROSZURCE) p.t.

„ENERGETYKA WIATROWA - FAKTY” ORAZ KAMPANII DEZINFORMACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ ZATYTUŁOWANEJ „DOBRY WIATR DLA REGIONÓW” FINANSOWANYCH Z PIENIĘDZY PUBLICZNYCH"

autorstwa:

prof.dr inż. Pani Barbary LEBIEDOWSKIEJ
 (niezależny ekspert KE ds. akustyki środowiska członek
Stowarzyszenia Akustyków Francuskich (SFA))
 
prof.dr hab.inż. Pana Marka LEBIEDOWSKIEGO
(dyscyplina naukowa:inżynieria i ochrona środowiska rzeczoznawca Ministerstwa Środowiska
d.s. ooś nr 0660/98 i Wojewody Łódzkiego nr 69/03)

W opinii możemy przeczytać między innymi, iż cyt.:

"...dokument firmowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  (PSEW) p.t. „Energetyka wiatrowa. Fakty” nie tylko nie posiada żadnej wartości poznawczej lecz jest zbiorem wielu kłamstw, gloryfikujących energetykę wiatrową; jego dalsze rozpowszechnianie jest więc absolutnie szkodliwe. Pomimo, że dokument ten został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (zaznaczono to na str.2 dokumentu), a więc główny polski lobbysta wiatrowy. Wynika z tego jasno, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) odcina się od treści w nim zawartych, chociaż je sfinansował, natomiast PSEW wydając tę broszurę pragnie wizerunkiem NFOŚiGW uwiarygodnić zawarte w nim bzdury. Z racji swoich jednostronnych i nieprawdziwych opinii zaprezentowanych w tym dokumencie przez lobby wiatrowe, nie może i nie powinien on być brany pod uwagę i traktowany jako źródło wiarygodnych informacji, a podpieranie się autorytetem instytucji państwowej ma za zadanie uwiarygodnienie ich w oczach społeczeństwa."

 

Dodatkowym dowodem na to jakie są RZECZYWISTE FAKTY i KTO STOI za promowaniem nieprawdziwych i ogłupiających informacji dotyczących oddziaływania farm wiatrowych jest analiza struktury osobowej tych, którzy grają główne role w tej dezinformującej społeczeństwo kampanii.

Broszura bowiem p.t. „Energetyka wiatrowa - fakty” firmowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) (KRS:0000097999), którego prezes zasiada w zarządzie firmy wiatracznej (KRS 0000301904), rolę "ekspertów" wydających opinię w dziedzinie dźwięków słyszalnych i infradźwięków, która umieszczana jest niemalże we wszystkich raportach oddziaływania inwestycji wiatrowych na środowisko, grają Panowie z Politechniki Koszalińskiej, którzy także zasiadają w zarządzie firmy wiatracznej (KRS 0000470391),
a CAŁOŚĆ SFINANSOWANA Z PUBLICZNYCH PIENIĘDZY.
 

Dlaczego rząd zezwala na wydatkowanie pieniędzy podatników na ogłupianie społeczeństwa i czy jest to zgodne z prawem, aby z pieniędzy podatnika robiono reklamę prywatnym, bogatym firmom wiatrowym?

Czy jest to zgodne z prawem, aby instytucje publiczne firmowały i promowały prywatnych inwestorów wiatracznych?

Czy powyższe fakty idealnie wpisują się w wynik raportu NIK, który w swoim pokontrolnym dokumencie p.t. "Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych" (lipiec 2014), stwierdził między innymi, iż cyt.: „NIK uważa, że proces powstawania farm przebiegał często w warunkach zagrożenia konfliktem interesów, brakiem przejrzystości i korupcją."

W myśl przysłowia może należałoby stwierdzić, że "ryba psuje się od głowy".

http://nowosielce.pl/index.php/ciekawostki/1049-bogatym-wiatr-zawsze-w-wiatraki.html
 
Stowarzyszenie "NASZ DOM BIESIEKIERZ" serdecznie dziękuje
prof.dr inż.Pani Barbarze LEBIEDOWSKIEJ
i prof.dr hab.inż. Panu Markowi LEBIEDOWSKIEMU
za czas poświęcony w przygotowanie rzeczowej i merytorycznej opinii obnażającej prawdę o inwestycjach wiatrowych w Polsce.
 
2014-07-30
 
INFRA- I INNE DŹWIĘKI EMITOWANE PRZEZ TURBINY WIATROWE ORAZ PROBLEMY Z ICH LOKALIZACJĄ, to najnowsza publikacja autorstwa prof. dr inż. Barbary Lebiedowskiej i prof. dr hab. inż. Marka Lebiedowskiego, w której przedstawiono problem bagatelizowania oddziaływania dźwięków nisko-częstotliwościowych i infradźwięków na organizm ludzki oraz traktowania tych zagadnień w raportach środowiskowych w sposób marginalny.

http://lebarbar.drl.pl/infrakDepot.pdf

Autorzy publikacji zwracają uwagę na to, że:

- brak jest właściwych krajowych unormowań dotyczących infradźwięków oraz dźwięków słyszalnych (powszechnie stosowane rozporządzenie dotyczące wartości dopuszczalnych hałasu słyszalnego nie odnosi się do źródła hałasu, jakim jest turbina wiatrowa, więc nie stanowi żadnego odniesienia, co do jakości środowiska akustycznego w jej pobliżu), lecz nie zwalnia to organu, ani autorów raportów od wnikliwego przeanalizowania problemu w oparciu o najnowszą wiedzę krajową, jak i światową

- dopóki nie ma szczegółowych, prawnych zapisów dotyczących minimalnej odległości siedzib ludzkich od turbin wiatrowych, obowiązuje wszystkich zasada przezorności zapisana w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska

- w raportach środowiskowych w temacie dźwięków (słyszalnych i infradźwięków) do rozmiarów „guru” i „fachowców”, wyrosło dwóch lobbystów wiatrakowych dr inż. R. Ingielewicz i dr inż. A.Zagubień z Politechniki Koszalińskiej, którzy formułują uogólnione wnioski o rzekomej nieszkodliwości hałasu turbin wiatrowych w zakresie częstotliwości słyszalnych oraz infradźwięków. Obydwaj panowie są członkami rady nadzorczej firmy zajmującej się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją energii elektrycznej w szczególności ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych, mającymi w niej jednocześnie udziały kapitałowe – KRS 0000470391, a wiadomo jest, że nie podcina się gałęzi na której się siedzi... Z tego powodu nie są obiektywni w głoszeniu swoich tez i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska powinny były ten aspekt zauważyć, przyjmując bardziej krytyczną postawę wobec tak lobbystycznych zapisów w raportach.

Dziękujemy Pani prof.dr inż. Barbarze Lebiedowskiej oraz Panu prof.dr hab.inż. Markowi Lebiedowskiemu za wkład włożony w przygotowanie materiału.

 
 2014-07-27
 
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dniu 26.07.2014 r. raport o wynikach kontroli pn. "Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych".
 
W dokumencie przedstawiono nieprawidłowości związane z procesem

lokalizacji i budowy farm wiatrowych w Polsce.

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-elektrowniach-wiatrowych.html

Z dokumentu wynika, że „proces powstawania farm (wiatrowych) przebiegał często w warunkach zagrożenia konfliktem interesów, brakiem przejrzystości i korupcją. Niedookreślone dla tego rodzaju działalności gospodarczej prawodawstwo, a także niejednolita doktryna i orzecznictwo, nie gwarantowały w dostatecznym stopniu lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych w sposób bezpieczny dla środowiska i zarazem ograniczający uciążliwość farm dla osób zamieszkałych w ich sąsiedztwie”.

Stowarzyszenie "NASZ DOM BIESIEKIERZ" niejednokrotnie informowało Premiera RP, Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, Nadzór Budowlany, Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlamentarzystów, NIK, RIO, RDOŚ, Prokuraturę, CBA oraz inne urzędy i instytucje o patologiach i nieprawidłowościach płynących z braku regulacji prawnych dotyczących odległości w jakich lokowane są farmy wiatrowe od siedzib ludzkich, o protestach mieszkańców w całej Polsce, których zdrowie i mienie jest zagrożone bliską odległością elektrowni wiatrowych oraz o konieczności wprowadzenia specustawy dotyczącej kwestii oddalenia przemysłowych instalacji wiatrowych od domów.

Niestety przedstawiciele „państwa istniejącego teoretycznie” nie podjęli realnych działań na rzecz obywateli, ponieważ obywatele istnieją dla tej władzy wyłącznie „teoretycznie”. Natomiast protestujących w Sejmie przedstawicieli walczących o powstrzymanie wiatrakowej inwazji na nasze domy, siłą wyrzucono z Parlamentu RP.

http://wolnejeziorany.pl/tablica-ogloszen/182-najwy%C5%BCsza-izba-kontroli-psuje-humor-wiatrakowym-pinokiom.html

Wzywamy więc ponownie Rządzących oraz Prezesa i Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej do DEBATY PUBLICZNEJ W MEDIACH OGÓLNOPOLSKICH na temat oddziaływania przemysłowych farm wiatrowych na ludzi i środowisko oraz bilansu zysków i strat, jakie przynoszą elektrownie wiatrowe dla obywateli tego kraju.

 
 
 2014-07-15

W dniu 12 lipca br. najwytrwalsi w boju o oddalenie elektrowni wiatrowych od domów spotkali się zgodnie z planem w Warszawie pod gmachem Sejmu. Pogoda była w tym dniu mało sprzyjająca, jednakże serca do dalszej walki gorące. Tym bardziej dziękujemy wszystkim tym, którzy przybyli na protest w tym dniu. Dziękujemy również tym, którzy nie mogli być razem z nami, ale wspierali nas telefonicznie bądź e-mailowo.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani prof. dr inż. Barbary Lebiedowskiej za to, że mimo wszystko dzielnie trwała na "posterunku" protestacyjnym.

Wszyscy jesteście bohaterami i tylko dzięki takim ludziom dalsza walka ma jakikolwiek sens. Choćby jeden wiatrak mniej, choćby jeden człowiek ocalony od krzywdy, choćby jeden cenny obszar wolny od przemysłowych turbin, to ma sens.

Zdecyduj sam, czy nadal chcesz wziąć we własne ręce sprawy swojej gminy.

Zdecyduj sam, czy będziesz nadal jedynie biernie przyglądał się jak inni prowadzą niekończące się rozmowy i ustalenia za Ciebie, a w tym czasie tuż pod Twoim domem pojawią się wiatraki.

Zdecyduj sam, pamiętając o tym, że każde działanie wymaga wysiłku i nie wierz w to, że ktoś zrobi coś za Ciebie.

Pamiętaj, że gdyby wystarczyło kilka spotkań i napisanie kilku wniosków, wiatraki nie wyrastałyby w naszych gminach jak grzyby po deszczu.

Zdecyduj więc sam, czy rzeczywiście chcesz obronić swoją gminę przed budową wiatraków tuż za oknami, czy będziesz tylko naiwnie wierzył, że ktoś działa w Twoim imieniu.

W Polsce nie ma przepisów prawnych regulujących lokowanie i budowę elektrowni wiatrowych oraz przepisów chroniących ludzi i środowisko, a jeżeli nie ma przepisów, to zdecyduj sam, czy pomoc, którą oferują Ci inni, nie jest w rzeczywistości walką z wiatrakami.

Rządzący to wiedzą, grają więc na czas, pytanie kiedy Ty się obudzisz?

Zdecyduj sam!

Czekamy na Wasze potwierdzenia zgłoszenia i wnioski w sprawie ogólnopolskich akcji protestacyjnych na drogach krajowych i powiatowych w waszych gminach. Akcja odbędzie się, jeżeli weźmiecie sprawy we własne ręce. Protestuje ok. 520 miejscowości ale nie licz, że inni zrobią coś za Ciebie. Liczba protestów rośnie, a rządzący nadal nie zdecydowali jak uchronić ludzi i środowisko przed zbyt bliskim sąsiedztwem turbin wiatrowych. Dlaczego?!
 
Zdecyduj sam, czy nadal będziesz biernie czekał na odpowiedź!
 
 
 
2014-07-11
 
12-07-2014
PROTEST PRZED SEJMEM

czas trwania od 7:00 do 22:00

13:30 - rozpoczęcie "Ogólnopolskiego marszu rodzin"

18:00 - zakończenie marszu i powrót pod Sejm

18:30 - podsumowanie protestu i dalsze uzgodnienia

Rekwizyty protestującego:

plakaty, tablice z hasłami o odległości 3 km i specustawie

Planowana trasa przejścia przemarszu w dniu 12.07.2014 r.:

ul. Wiejska spod Sejmu RP - ul. Plac Trzech Krzyży - ul. Nowy Świat - Rondo de Gaulle'a

- ul. Nowy Świat - ul Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim,
powrót tą samą trasą pod Sejm RP ul. Wiejska
 
Ten marsz nie może się odbyć bez Ciebie, ten marsz jest o Tobie
i Twojej rodzinie. Zaprotestuj!!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE STOWARZYSZENIA I OSOBY ZAINTERESOWANE.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! CZEKAMY W WARSZAWIE!
NIE POZWÓL, ABY INNI ZDECYDOWALI ZA CIEBIE!

tel. kontaktowy 602 531 573

2014-07-10
 
W dniu 10 lipca br. o godz. 9:00 w UG w Biesiekierzu rozpoczęła się sesja Rady Gminy, podczas której radni rozpoczęli procedowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, w którym wyznaczone zostały kolejne obszary pod elektrownie wiatrowe.

Na sesji jeden z radnych złożył dwa wnioski formalne, pierwszy o przełożenie głosowania nad przyjęciem Studium, gdyż samo Studium jak i uzasadnienie do uchwały przyjmującej ten dokument zawierają wady formalno - prawne, są nierzetelne i zawierają nieprawdziwe stwierdzenia oraz drugi wniosek o uzasadnienie przez każdego z radnych podjętego rozstrzygnięcia.

Wnioski zostały przez radnych, stanowiących zaplecze wójta, odrzucone.

Fakt ten choć nie dziwi, spowodował oburzenie wśród przybyłych na sesję mieszkańców, którzy od lat sprzeciwiają się przeznaczaniu kolejnych obszarów w gminie pod elektrownie wiatrowe i lokowaniu turbin w zbyt bliskim sąsiedztwie od zabudowań mieszkalnych.

Mieszkańcy użyli urządzeń wydających dźwięki, aby pokazać radnym jak hałas wpływa na człowieka, który żyje i mieszka w jego otoczeniu. W materiałach przekazanych radnym przez wójta na sesję (broszura nieznanego autorstwa stanowiąca wydruk z internetu) zawierających jednostronne i lakonicznie stwierdzenia przedstawiające wiatraki w samych superlatywach, stwierdzono, że elektrownie wiatrowe emitują identyczne dźwięki jak powszechnie używane urządzenia.

Okazało się jednak, że dźwięki emitowane przez powszechnie używane urządzenia przeszkadzały radnym w dalszych obradach, a sesja została przez przewodniczącego przerwana do dnia 11 lipca 2014 r. godz. 11:00.

Informując o przełożeniu sesji na dzień następny przewodniczący RG stwierdził, że jutrzejsze obrady będą się odbywały pod nadzorem służb porządkowych!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przybycia na obrady sesji RG
w Biesiekierzu, które rozpoczną się w dniu 11 lipca br. o godz. 11:00.
 
Władza gminna zamiast wsłuchać się w postulaty mieszkańców, planuje zastraszyć
służbami i utrudnić dostęp ludziom do informacji.

Kompromitacja!

Przyjdź na sesję z rodziną, poznaj prawdę o lokalnej władzy, nie pozwól, aby o życiu Twoim i Twojej rodziny, decydowały układy, a nie wiedza i rozsądek tych, których wybraliśmy.
 

 A następnego dnia ......
 
11-07-2014

Dziś o godz. 11:00 rozpoczęła się sesja Rady Gminy, której przerwanie w dniu poprzednim zarządził przewodniczący rady. Na sali pojawiło się jednak jedynie siedmioro radnych, spośród 15, tak więc nie było quorum do podejmowania uchwał przez radę. Nie są znane przyczyny nieobecności radnych, chociaż siedmioro z nich, którzy nie przyszli na obrady w dniu dzisiejszym, było obecnych na wczorajszej sesji i nie zgłosili przewodniczącemu o planowanej nieobecności. Być może wówczas przewodniczący wyznaczyłby inny termin obrad. Taka sytuacja (brak quorum) miała prawdopodobnie miejsce praz pierwszy w trakcie VI już kadencji obecnego wójta.

Ponadto jest to o tyle zadziwiające, że w dniu poprzednim jeden z radnych zgłosił wniosek formalny o odłożenie na późniejszy termin głosowania nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozszerzenia obszarów gminy pod elektrownie wiatrowe, zaś radni którzy nie przyszli dzisiaj na sesję głosowali za odrzuceniem tego wniosku. Wniosek nie przeszedł. Obecnie z powodu nieobecności tychże radnych sesja, a w tym głosowanie nad Studium i tak odbędzie się w terminie późniejszym.

Na sesji nie pojawił się również przedstawiciel inwestora, który obecny był na obradach dzień wcześniej.

Czyżby radni wystraszyli się zapowiedzi przewodniczącego, że dzisiejsze obrady będą odbywały się pod nadzorem służb porządkowych, czy ich decyzja o zbojkotowaniu obrad została po prostu uzgodniona i dlaczego?

Pytanie z kim: z wójtem, a może z inwestorem, którego przedstawiciel również nie przyszedł? Mamy nadzieję, że to nie jest epidemia.

Wczorajsze zaangażowanie radnych i ich gotowość do natychmiastowego i "ślepego" przyjęcia zmian w Studium, nie znalazły odzwierciedlenia na dzisiejszych obradach wznowionych po przerwie, na które siedmioro radnych po prostu nie przyszło. Pytanie dlaczego? Mogli przecież zagłosować za wnioskiem o odłożeniu głosowania nad Studium, a wybrali zerwanie dalszej części obrad. Ciekawe jak ustosunkuje się do tego przewodniczący RG i czy wyciągnie konsekwencje wobec tych radnych.

Przewodniczący nie wskazał terminu, w którym odbędzie się kolejne posiedzenie rady gminy.

Sesja wbrew zapowiedziom przewodniczącego nie odbyła się pod nadzorem służb porządkowych, a przebieg zdarzeń rejestrowała telewizja TVP.

 
 
 2014-07-07
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Biesiekierz
w dniu 10 lipca 2014 r. (czwartek) na Sesję Rady Gminy.
 
Obrady rozpoczną się o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.
 
Jednym z tematów Sesji będzie sprawa przyjęcia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz.

Przedmiotem zmiany Studium jest między innymi przeznaczenie terenów gminy na cele lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Przyjdź, zabierz głos w sprawie, która dotyczy Ciebie i Twojej rodziny,
zobacz jak zagłosuje Twój radny.

< Zobacz szczegółowe informacje i materiały na sesję.

2014-06-27

FILM - PROTEST WARSZAWA 2014-06-13

 
 
2014-06-25
2014-06-15
Po raz kolejny w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU ANTYWIATRAKOWEGO
w dniu 13 czerwca br. przeszliśmy ulicami Warszawy
w „Ogólnopolskim marszu milczenia rodzin” - RELACJA Z PROTESTU
2014-06-13
 
"Ogólnopolski marsz milczenia rodzin"
  
2014-06-12

W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń w Sejmie z pacyfikacji protestu głodowego oraz w świetle informacji, jakie zostały w mediach udzielone przez Jana Węgrzyna, zastępcę szefa Kancelarii Sejmu cyt.: „Z całą odpowiedzialnością, pod rygorem odpowiedzialności karnej, stwierdzam, że nikt nie zaglądał do nośników, żaden funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej" (cyt. za Gazetą Wyborczą z dnia 6.06.2014 r.) przedstawiamy, dzięki NIEZAWODNYM WOLNYM JEZIORANOM, NAGRANIA Z PRZEBIEGU ZDARZENIA, KTÓRE UDAŁO SIĘ ODZYSKAĆ Z KAMERY, KTÓRĄ NIEUDOLNIE "WYCZYŚCIŁA" STRAŻ MARSZAŁKOWSKA

Zródło: WOLNE JEZIORANY:  Pacyfikacja w Sejmie - relacja filmowa
 
 
2014-06-10
 Trwa protest pod Sejmem - dołącz do protestu 13.06.2014 godz. 13:30 - MARSZ MILCZENIA
 
W dniu 13 czerwca br. protest zostanie przeprowadzony pod hasłem
"Ogólnopolski marsz milczenia rodzin".
Pokażemy rządzącym, że protestującymi w kwestii oddalenia elektrowni wiatrowych
od domów są zwykli mieszkańcy, którzy żyją bądź są zagrożeni życiem
w bliskiej odległości od przemysłowych farm wiatrowych.
Niestety zmuszeni zostali do wyjścia na ulicę, bo zagrożona została podstawowa
komórka społeczna - czyli rodzina oraz ich domy.
Zachęcamy do udziału w marszu całe rodziny z dziećmi.
Pokażmy młodemu pokoleniu, że to dla nich walczą dzisiaj ich rodzice i dziadkowie.
Przyszłość polskich rodzin miast i wsi jest zagrożona, bo nasze dzieci nie będą chciały
lub nie będą mogły żyć w cieniu wiatraków.
Przyjedźcie całymi rodzinami, pokażcie dzieciom Warszawę, pokażcie miejsce,
 gdzie stanowione jest prawo, pokażcie gdzie urzęduje Pan Prezydent i Pan Premier.
Zapytamy ich, dlaczego nie chcą ustanowić prawa oddalającego elektrownie wiatrowe
od naszych domów. Zapytamy ich, gdzie będą mieszkać nasze dzieci.

Możesz przyjechać dzień wcześniej, polecamy nocleg, przyjdź na protest i zostań z nami.

Ten marsz nie może się odbyć bez Ciebie,
ten marsz jest o Tobie i Twojej rodzinie. Zaprotestuj!!!!
 
Każda osoba jest przedstawicielem swojej gminy,
swojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj!!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE STOWARZYSZENIA I OSOBY ZAINTERESOWANE.

Jednocześnie poinformowano nas, iż delegacja protestujących nie może liczyć więcej, niż trzy osoby. Nie wskazano nam dlaczego zastosowano liczebne ograniczenie składu delegacji.
Na spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma udać się sześcioosobowa rodzina (rodzice wraz z dziećmi), którzy przyjeżdżają na marsz.
Czekamy na odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP w tej kwestii.
Czy w spotkaniu będzie mogła wziąć udział cała rodzina?
 
Dalszy ciąg korespondencji:
 
 
 
Do dnia 2014-06-12 do godz. 18:00 nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
 
2014-06-09
 W dniu 9 czerwca odbył się kolejny protest i marsz do Kancelarii Premiera .
 Przedstawiciele protestujących nie zostali przyjęci przez Premiera RP.
 
Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w siedzibie parlamentu naszego kraju,
gdzie podeptana została Konstytucja RP oraz złamano prawa i wolności obywateli polskich
oraz w związku z lekceważeniem nas przez władzę publiczną, poczynając od samorządów
poprzez wszystkie szczeble administracji rządowej, podejmujemy działania kierując
sprawę do odpowiednich instytucji.

 
 

 
 

 Jedyne ocalałe filmy z pobytu protestujących w Sejmie RP.
  
 
 
 
2014-06-07
wPolityce.pl - Janusz Wojciechowski
 
 

Pojechali do Warszawy, by walczyć o większe odległości wiatraków od zabudowy mieszkaniowej. W stolicy trwa protest z udziałem mieszkańców naszego regionu. Media w kraju obiegła wiadomość, że zostali siłą wyprowadzeni z Sejmu.  

2014-06-06
 
Trwa protest pod Sejmem - dołącz do protestu
9.06.2014 godz. 13:30 - MARSZ MILCZENIA
 
 
 
 
 
 
 
 Inne:
 
 
RELACJA Z PROTESTU  2014.06.05 - MARSZ MILCZENIA
 
 
2014-06-05
godz.24:00
 UWAGA!
 
PACYFIKACJA PROTESTU
 
Zawiadamiamy, że w dniu rozpoczęcia protestu głodowego przedstawicieli Stowarzyszeń z różnych regionów Polski domagających się od kilku lat bezskutecznie wprowadzenia regulacji w kwestii odległości elektrowni wiatrowych od siedlisk ludzkich, w Sejmie o godz. 23 protest został spacyfikowany przez służby nie znanej formacji.
 
Funkcjonariusze nie podali nazwisk ani stopni służbowych. Po wcześniejszym wyproszeniu z Sejmu przedstawicieli mediów, jeden z funkcjonariuszy nakazał protestującym opuszczenie budynku Sejmu, a następnie kilkuosobową grupę protestujących obezwładniło około 40 uzbrojonych funkcjonariuszy, którzy przy użyciu siły wyprowadzili protestujących z budynku Sejmu i przekazali ich policji.
 
Przedstawiciele protestujących pokojowo w Sejmie Stowarzyszeń zostali poturbowani, odebrane zostały im prywatne aparaty fotograficzne, kamery, laptopy i wykasowano z nich wszystkie nagrania i pliki. W ten sposób władza w państwie polskim po raz kolejny zdeptała Konstytucję RP i to paradoksalnie w dniu, kiedy prezydent Bronisław Komorowski odsłonił w Warszawie Memoriał Wolnego Słowa, a przy tym podkreślił, iż chce, aby inni pamiętali, że wolność zaczęła się w Polsce.
 
W obliczu dzisiejszych wydarzeń w Sejmie należałoby powiedzieć, że wolność zaczęła się i skończyła w Polsce i chcemy, aby inni o tym pamiętali.
 
W dniu jutrzejszym zawiadomiona zostanie prokuratura i zgłoszona zostanie czynna napaść w budynku Sejmu przez funkcjonariuszy na uczestników pokojowej demonstracji.
 
 
 WAŻNE!!!  PRZEKAŻ DALEJ INFORMACJĘ O PROTEŚCIE !!!!
 
Przyjedź do Warszawy pod Sejm i weź udział w kolejnym „Marszu Milczenia”, który zaplanowany jest na godz. 13:30 w dniu 9 czerwca br. (poniedziałek). Protestuje ponad 500 miejscowości. Spotkajmy się w Warszawie wszyscy razem bez konfliktów. Musimy walczyć o nasze prawa - to jest nasz obowiązek.
 
CZEKAMY W WARSZAWIE....
 
 2014-06-05

Relacja z ogólnopolskiego protestu w Warszawie - 05 czerwca 2014 r. 

 
 
W dniu 05 czerwca 2014 r. w ramach cotygodniowych marszów protestacyjnych uczestnicy protestu przeszli ulicami Warszawy spod Sejmu do Pałacu Prezydenckiego. Wśród protestujących byli przedstawiciele Stowarzyszeń i mieszkańcy różnych regionów Polski, którzy domagają się od rządu regulacji prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych. Uczestnicy demonstracji liczyli na to, że rząd pochyli się na projektem ustawy, który przewidywał minimalną odległość elektrowni wiatrowych, tj. 3 km od siedzib ludzkich. Rządzącym i przedstawicielom partii politycznych przekazano kolejny List otwarty z apelem, w którym podkreślono, że dotychczasowa praktyka i brak reakcji na tak liczne głosy obywateli w kwestii lokowania farm wiatrowych narusza podstawowe zasady demokratyczne i łamie konstytucyjne prawa obywatela polskiego.
 

W dniu dzisiejszym odbyło się także posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej komisji ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym udział wzięli również przedstawiciele komitetu protestacyjnego. Jednak koalicja rządząca odrzuciła zapis dotyczący odległości. Prace nad tym projektem trwają już dwa lata. Posłowie po raz kolejny pokazali, że tak naprawdę zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby niczego nie zmienić, a elektrownie wiatrowe nadal budowane są zbyt blisko domów. Najlepiej świadczy o tym przebieg procesu legislacyjnego (stan na dzień 02.06.2014 r.):
 
Przy procedowaniu projektu ustawy podczas posiedzenia podkomisji doszło do skandalicznych zdarzeń, kiedy to w czasie obrad włączył się lobbysta wiatrakowy przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej,  który zaczął wydawać dyspozycję posłance PO.  Druga zaś posłanka siedziała przy pracownikach ministerstwa po to, żeby wykonywać ich dyspozycje, robiła pilnie notatki i według tych dyspozycji pracowała, chociaż poseł jest niezależny.

Obywatele wyczerpali już wszelkie parlamentarne metody uzyskania regulacji prawnych gwarantujących bezpieczną odległość wiatraków od domów, a dzisiejsze wydarzenia jednoznacznie wskazują na to jak odbywa się manipulacja pracami podkomisji w kwestii odległości elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich. Organizacje pozarządowe, mieszkańcy i różne grupy protestujących wysłali ponadto do Premiera i Prezydenta oraz przedstawicieli partii politycznych setki listów, petycji  i zapytań, które do dnia dzisiejszego pozostały bez odpowiedzi. Rząd nadal lekceważy ponad 520 protestów w całym kraju przeciwko lokowaniu elektrowni wiatrowych zbyt blisko domów mieszkalnych i do tej pory nie zrobił nic w obronie art. 38 Konstytucji RP, który przewiduje, że Rzeczpospolita Polska zapewni, każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Nad całą sprawą zapadła zmowa milczenia.

Swoją dezaprobatę dla braku reakcji ze strony rządzących członkowie reprezentujących protest Stowarzyszeń wyrazili także podczas dzisiejszej konferencji prasowej, na której poinformowali o przystąpieniu do protestu głodowego. Relacja z konferencji:
 


W związku z powyższym przedstawiciele grupy protestującej w dniu 05 czerwca br. rozpoczęli w Sejmie protest głodowy i pozostaną tam do skutku w imieniu wszystkich obywateli tego kraju, którzy chcą oddalenia elektrowni wiatrowych od domów. Dlatego wspomóż walczących dla naszego wspólnego dobra. Przyjedź do Warszawy pod Sejm i weź udział w kolejnym „Marszu Milczenia”, który zaplanowany jest na godz. 13:30 w dniu 9 czerwca br. (poniedziałek). Protestuje ponad 500 miejscowości. Spotkajmy się w Warszawie wszyscy razem bez konfliktów. Twój udział w proteście jest niezbędny, abyśmy mogli wywalczyć bezpieczną odległość wiatraków od naszych domów.
 
 
 

 
Media o proteście:
 
 2014-06-01

 HARMONOGRAM PROTESTU:

05.06.2014

W SEJMIE - delegacja protestu
 • 10:00 - rozpoczęcie pracy podkomisji
 • 13:00 - zebranie Zespołu Parlamentarnego
 • 15:30 - konferencja prasowa
PRZED SEJMEM
czas trwania od 7:00 do 20:00 
 • 09:00 - spotkanie organizacyjne grupy protestującej
 • 13:30 - rozpoczęcie "Marszu Milczenia"
 • 18:00 - zakończenie marszu i powrót pod Sejm
 • 18:30 - podsumowanie protestu i dalsze uzgodnienia

Rekwizyty protestującego:

plakaty, tablice z hasłami o odległości 3 km i specustawie
 
Planowana trasa przejścia przemarszu w dniu 05.06.2014 r.:
ul. Wiejska spod Sejmu RP - ul. Plac Trzech Krzyży - ul. Nowy Świat - Rondo de Gaulle'a
- ul. Nowy Świat - ul Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim,
powrót tą samą trasą pod Sejm RP ul. Wiejska
 

09.06.2014

PRZED SEJMEM
czas trwania od 7:00 do 20:00 
 • 09:00 - spotkanie organizacyjne grupy protestującej
 • 13:30 - rozpoczęcie "Marszu Milczenia"
 • 18:00 - zakończenie marszu i powrót pod Sejm
 • 18:30 - podsumowanie protestu i dalsze uzgodnienia

Rekwizyty protestującego:

plakaty, tablice z hasłami o odległości 3 km i specustawie

 
Planowana trasa przejścia przemarszu w dniu 09.06.2014 r.:
ul. Wiejska spod Sejmu RP - ul. Piękna - Al. Ujazdowskie pod Kancelarią Premiera,
powrót tą samą trasą pod Sejm RP ul. Wiejska
 

13.06.2014

PRZED SEJMEM
czas trwania od 7:00 do 20:00 
 • 09:00 - spotkanie organizacyjne grupy protestującej
 • 13:30 - rozpoczęcie "Marszu Milczenia"
 • 18:00 - zakończenie marszu i powrót pod Sejm
 • 18:30 - podsumowanie protestu i dalsze uzgodnienia

Rekwizyty protestującego:

plakaty, tablice z hasłami o odległości 3 km i specustawie

 
Planowana trasa przejścia przemarszu w dniu 13.06.2014 r.:
ul. Wiejska spod Sejmu RP - ul. Plac Trzech Krzyży - ul. Nowy Świat - Rondo de Gaulle'a
- ul. Nowy Świat - ul Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim,
powrót tą samą trasą pod Sejm RP ul. Wiejska
 
ZAPROTESTUJ! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

tel. kontaktowy 602 531 573
 
 2014-05-29
Relacja z ogólnopolskiego protestu w Warszawie – 28 maja 2014 r.
 
W kolejnym dniu protestu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ”, uczestnicy zgromadzenia przeszli ulicami Warszawy spod Sejmu do Kancelarii Premiera. Protestujący zanieśli Premierowi List otwarty do Rządzących w sprawie wyprzedaży i niszczenia polskiej ziemi Pomorza Zachodniego i całego kraju, w którym wyrazili głębokie zaniepokojenie ignorancją władzy i partii politycznych w kwestii lokowania farm wiatrowych, wydania decyzji lokalizacyjnej dla elektrowni atomowej w gminie Mielno oraz wyprzedaży polskiej ziemi.

Protestujący domagali się wprowadzenia specustawy i konkretnych zapisów prawnych regulujących kwestię odległości wiatraków od domów, tj. wprowadzenia zapisu min. 3 km. Rządzącym zaprezentowano również na specjalnym modelu o wymiarach rzeczywistych długość śmigła wiatraka.
 
Przed gmachem Sejmu zrealizowany został również reportaż TV Trwam pt. „Po stronie prawdy”, w którym zaproszeni goście, w tym posłowie i przedstawiciele Stowarzyszeń, wyrazili opinię na temat braku uregulowań prawnych w kwestii odległości wiatraków od domów oraz wyrazili konieczność wprowadzenia jak najszybszych zmian w prawie w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w środowej manifestacji i okazane wsparcie. Jednocześnie podkreślamy, iż protest trwa nadal aż do skutku. Kolejny marsz zaplanowano na czwartek (05 czerwca br.). O terminie i miejscu zgromadzenia poinformujemy na naszej stronie internetowej www.sndb.pl.   
 
Dołączcie do protestu!
 
Tylko wspólnym działaniem możemy osiągnąć to, o co walczymy!
 
W Polsce protestuje ponad 500 gmin, spotkajmy się w Warszawie!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
 
 
 
 
 
 
Zobacz również:

2014-05-27

Relacja z ogólnopolskiego protestu w Warszawie

     Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w dniu 26 maja br. przed gmachem Sejmu RP w Warszawie w zorganizowanym przez Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ” zgromadzeniu publicznym przy współudziale przedstawicieli organizacji działającej przeciwko budowie Elektrowni Atomowej w Gąskach w Gminie Mielno oraz rolników.

Poniedziałkowa manifestacja w Warszawie to wyraz protestu przeciwko ignorancji władzy i partii politycznych oraz stwarzania pozorów demokracji, w której uprzywilejowani są zagraniczni inwestorzy, a nie lokalna społeczność.

Protestujący nieśli transparenty z żądaniem wprowadzenia specustawy w kwestii odległości elektrowni wiatrowych od domów i uregulowania prawa w tym zakresie. Na banerach pojawiły się też hasła wyrażające sprzeciw wobec budowy elektrowni atomowej w gminie Mielno i niszczeniu turystyki tego regionu. Protestujący domagali się też ochrony polskiego rolnika i sprzeciwiali się wyprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi.

O godzinie 13:30 spod Sejmu do Kancelarii Premiera wyruszył pochód protestujących, którzy zanieśli przedstawicielom władzy model śmigła elektrowni wiatrowej o rzeczywistych wymiarach.

W zgromadzeniu wzięli udział mieszkańcy z różnych regionów Polski oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń. Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w poniedziałkowej manifestacji i okazane wsparcie.
 
Jednocześnie podkreślamy, iż protest trwa nadal aż do skutku. Kolejny marsz zaplanowano na środę (28 maja br.) o godz. 13:30. Chcemy wręczyć petycję z postulatami protestujących Panu Premierowi i przedstawicielom partii rządzących.
 
Dołączcie do protestu! Tylko wspólnym działaniem możemy osiągnąć to, o co walczymy! Pokażmy tu w Warszawie, że wszystkie protesty są jednym wielkim sprzeciwem wobec ignorancji i braku działania władz i parlamentarzystów.
 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prosimy o przekazanie tej informacji wraz z pismem z Urzędu Miasta
do wszystkich organizacji i stowarzyszeń
oraz każdego kto chciałby wziąć udział w proteście
 
2014-05-24
W dniu 28 maja 2014 r. w godz. 13:30 - 16:30 w Warszawie
odbędzie się marsz spod Sejmu pod Kancelarię Premiera.
 
Zaniesiemy Panu Premierowi model wiatraka
o zbliżonych wymiarach rzeczywistych.

Zapraszamy do udziału i pomocy w niesieniu rekwizytu.

 2014-05-22
  OGÓLNOPOLSKI PROTEST W WARSZAWIE
odbędzie się w dniach
26 maja 2014 r. - 26 czerwca 2014 r.
pod Sejmem RP od strony ul. Wiejskiej.
 
W dniu 26 maja w godz. 13:30 - 16:30 w ramach protestu
planowany jest przemarsz z petycją spod Sejmu
do kancelarii Premiera i następnie powrót
pod Sejm w celu kontynuowania protestu.
 
26 maja 2014 protestujących będzie wspierać Pani prof. Barbara Lebiedowska.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie. 
 
 2014-05-11
 
 
 Okrągły stół w Warszawie w namiotach pod gmachem Sejmu.
Dość ignorancji partii politycznych i mediów wobec działań i postulatów obywateli tego kraju. Jako obywatele jesteśmy odpowiedzialni za to co będzie jutro, w imię słów Jana Pawła II
„przyszłość zaczyna się dziś,nie jutro”,
dlatego w dniu
 Do skutku!
 
 

WAŻNE!!!

Prześlij e-mailem na adres:
biuro@sndb.pl
albo weź ze sobą na protest skany pism, dokumentów potwierdzających nieprawidłowości przy procedowaniu inwestycji dotyczących farm wiatrowych w Waszych gminach, zwłaszcza dotyczących finansowania planów miejscowych przez inwestorów.

 
 
2014-05-10
Informujemy, iż w dniu 16.05.2014 r. o godz. 16:00 odbędzie się
protest w Biesiekierzu.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROTESTACH
 2014-05-09
 
PROTEST   2014-05-09
BĘDZINO
 
 
UWAGA!
 
 
 2014-05-07
Informujemy, iż w dniu 09.05.2014 r. o godz. 16:00 odbędą się protesty
w Biesiekierzu oraz w Będzinie.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROTESTACH
 2014-05-01
 
Manifestacja w Mielnie - 1.05.2014
 
 
 
 
2014-04-23
Informujemy, iż w dniu 25.04.2014 r. o godz. 16:00 odbędą się protesty
w Biesiekierzu oraz w Malechowie.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROTESTACH
 
 2014-04-19
 
 
 Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca nam drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.
 
                                                                              Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia 
                                                                              "Nasz Dom Biesiekierz"
 
2014-04-14
 
 
2014-04-11
Informujemy, iż w dniu 11.04.2014 r. protest odbędzie się
w Będzinie w godz. 16:00 - 17:30.
2014-04-06
 

Zapraszamy do cotygodniowych protestów, w każdy piątek godz. 16.00 - 17.30, razem z nami bądź w swojej gminie. Każdy może wziąć udział w proteście lub w tym samym czasie zorganizować protest u siebie.

Najważniejsze abyśmy byli razem w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Jednocześnie zachęcamy do wspólnego wyrażenia postulatów i zbieranie podpisów pod Listem otwartym do Rządzących, dostępny na stronie www.sndb.pl
Podpisy zbieramy do 01.05.2014 r. Następnie prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów przekazania listu wraz z podpisami do Rządzących.
 
Zorganizowanie protestu jest bardzo proste. Wystarczy złożyć zawiadomienie do wójta/burmistrza/prezydenta najpóźniej na 3 dni przed terminem protestu, wzór do
do pobrania:

Pamiętać też należy o zachęceniu mieszkańców do wzięcia udziału w proteście i poinformowaniu ich poprzez ulotki, plakaty, media lub w każdy inny skuteczny sposób.

Prosimy o informację zwrotną o proteście na Państwa terenie
na adres e-mailowy: biuro@sndb.pl lub telefonicznie 602 531 573.
 
 
 
 
2014-04-05
 Manifestacja z dnia 4 kwietnia 2014
 
 
2014-04-05

Manifestacja z dnia 4 kwietnia 2014

 
 
 
 
 2014-04-03
 
Informujemy, iż dnia 04.04.2014 r.(piątek)
o godz. 16.00 w Biesiekierzu
odbędzie się zgromadzenie publiczne.
 
Nadmieniamy, iż podczas zgromadzenia
wyrazimy również poparcie dla protestu, trwającego w sejmie i przed sejmem,
rodziców i opiekunów niepełnosprawnych
dzieci i dorosłych.
2014-03-27
 
PROTEST w celu wyrażenia sprzeciwu
odbędzie się
w Będzinie 28.03.2014 r. (piątek) godz. 16:00.
 
 2014-03-26

Wyrażamy publiczny  sprzeciw  wobec:

-  wyprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi,

-  próbom zalegalizowania upraw GMO,

-  braku możliwości sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnika,

-  prywatyzacji lasów państwowych i ich sprzedaży,

-  budowy elektrowni  wiatrowych  w  odległości  mniejszej niż 3 km od miejsc związanych ze  
   stałym pobytem ludzi,         

-   lokalizacji elektrowni atomowej w Gąskach,

-   degradacji gospodarki województwa zachodniopomorskiego,       

-   polityki zmierzającej do wyludnienia północno-zachodniego regionu kraju

Dość szalbierczej wyprzedaży polskiej ziemi!

Dość niszczenia Zachodniego Pomorza i całego kraju!

Od 28.03.2014 r. do 16.05.2014 r. protest na drogach kraju
w każdy piątek godz. 16.00.
 
Dołączcie do nas!

Jeśli rząd nie dokona zmian w prawie, spotkamy się

na proteście w Warszawie!

CHODŹCIE  Z  NAMI,  ROLNIKAMI !

Ulotka strona 1                             Ulotka strona 2


2014-03-17
 
PROTEST 18.03.2014
 
2014-03-15
 
Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamiamy, że dnia 18.03.2014 o godz.10:30 
Stowarzyszenie „NASZ DOM BIESIEKIERZ” planuje zorganizowanie
zgromadzenia publicznego.

Celem zgromadzenia jest:

a) zamanifestowanie poglądu jego uczestników na temat planowanej budowy elektrowni wiatrowych w Gminie Biesiekierz,

b)  publiczne wyrażenie sprzeciwu w sprawie:

-  budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2-3 km od miejsc związanych ze stałym pobytem ludzi

-  braku uregulowania prawnego w sprawie odległości elektrowni wiatrowych od siedzib przeznaczonych na stały pobyt ludzi, co zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu

-  braku rzetelnych, a nie iluzorycznych konsultacji społecznych dotyczących budowy elektrowni wiatrowych

-  budowy elektrowni wiatrowych w miejscach nieakceptowanych społecznie

-  braku nadzoru Rządu RP nad wydawaniem przez samorządy aktów prawa miejscowego dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, co ma wpływ na ich szkodliwości dla zdrowia mieszkańców i degradację środowiska naturalnego

-  braku objęcia turbin wiatrowych dozorem technicznym, gdyż sama turbina jest maszyną, a nie obiektem budowlanym, stąd też nie mają zastosowania przepisy nadzorcze wynikające z prawa budowlanego

c)  publiczne wyrażenie sprzeciwu w sprawie lokalizacji elektrowni atomowej w Gąskach
 
d)  publiczne wyrażenie sprzeciwu przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi
 
Program zgromadzenia obejmuje: przechodzenie drogi krajowej nr 6 w miejscu przejścia
dla pieszych na skrzyżowaniu w Biesiekierzu (przy Kościele pw. Chrystusa Króla).
 
2014-02-28
 
 
Ponad 70 stowarzyszeń i organizacji z całego kraju wysłało do premiera Donalda Tuska list
ws. budowy farm wiatrowych. Jego autorzy domagają się m.in. prawnego uregulowania
kwestii związanych z lokowaniem farm. Podobne pismo wysłano rok temu.
 
 
Nasze Stowarzyszenie NASZ DOM BIESIEKIERZ podpisało apel do premiera.