Stowarzyszenie "NASZ DOM - BIESIEKIERZ" 
 
 
 
Data
Aktualności SNDB
2016-05-20
 
Historyczna chwila w polskim Sejmie
- ustawa odległościowa uchwalona!!!
 
O godz. 17.43 Sejm, po przegłosowaniu poprawek, uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
 
Ustawa przewiduje wprowadzenie minimalnej odległości dla elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej i form ochrony przyrody według wzoru H x 10.
 
Oznacza to, że po podpisaniu jej przez Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zakończy się era budowy wiatraków w Polsce. Zacznie się era ich rozbiórki.
 
To wielki sukces strony społecznej, za który trzeba podziękować posłom Prawa i Sprawiedliwości.